Thuy Nga
Thuy Nga
  • 1 934
  • 1 630 808 877
  • 0
  • Đã tham gia 11 Th02, 2015
Thuy Nga Paris By Night Official Site
Thuy Nga is the number one recording company, providing state-of-the art music videos performed by the top Vietnamese artists. The company has been producing
music and concerts under the Thuy Nga and Paris by Night tradenames since the early 1980's.
Visit us at www.thuynga.com
FOLLOW THUY NGA PARIS BY NIGHT:
☞ Facebook: facebook.com/ThuyNgaPBN/
☞ VNvideos: vnvideos.net/u/thuynga
☞ Website: www.thuyngashop.com

Video
Hài Kịch - Paris By Night 126
Hài Kịch - Paris By Night 126
7 giờ trước
Hài Kịch "Làm Đẹp Cho Đời" (Nguyễn Ngọc Ngạn) Việt Hương, Hoài Tâm, Hương Thủy, Đan Nguyên PARIS BY NIGHT 126 - Hành Trình 35 Năm (Phần 1) ...
Hoài Linh & Hoài Lâm - Paris By Night 126
Hoài Linh & Hoài Lâm - Paris By Night 126
Ngày trước
Hoài Linh & Hoài Lâm - Đêm Nghe Điệu Hoài Lang (Vũ Đức Sao Biển) PARIS BY NIGHT 126 - Hành Trình 35 Năm (Phần 1) **Order Bluray: ...
Phi Nhung & Mạnh Quỳnh - Paris By Night 126
Phi Nhung & Mạnh Quỳnh - Paris By Night 126
Ngày trước
Phi Nhung & Mạnh Quỳnh - Tân cổ "Ngày Tiễn Đưa" (Mạnh Quỳnh) PARIS BY NIGHT 126 - Hành Trình 35 Năm (Phần 1) **Order Bluray: ...
Đan Nguyên, Bằng Kiều, Quang Lê  - Đắp Mộ Cuộc Tình (Vũ Thanh) PBN 126
Đan Nguyên, Bằng Kiều, Quang Lê - Đắp Mộ Cuộc Tình (Vũ Thanh) PBN 126
2 ngày trước
Đan Nguyên, Bằng Kiều, Quang Lê - Đắp Mộ Cuộc Tình (Vũ Thanh) PARIS BY NIGHT 126 - Hành Trình 35 Năm (Phần 1) **Order Bluray: ...
Ý Lan - Tiễn Đưa (Song Ngọc, thơ: Nguyên Sa) PBN 74
Ý Lan - Tiễn Đưa (Song Ngọc, thơ: Nguyên Sa) PBN 74
3 ngày trước
Ý Lan - Tiễn Đưa (Song Ngọc, thơ: Nguyên Sa) Paris By Night 74 - Hoa Bướm Ngày Xưa #thuynga #parisbynight #ylan ©2004 published by Thuy Nga under ...
Khánh Ly - Tình Yêu Như Bóng Mây (Song Ngọc) PBN 74
Khánh Ly - Tình Yêu Như Bóng Mây (Song Ngọc) PBN 74
3 ngày trước
Khánh Ly - Tình Yêu Như Bóng Mây (Song Ngọc) Paris By Night 74 - Hoa Bướm Ngày Xưa #thuynga #parisbynight #khanhly ©2004 published by Thuy Nga ...
Hạ Vy - Ngoại Tôi (Song Ngọc) PBN 50
Hạ Vy - Ngoại Tôi (Song Ngọc) PBN 50
3 ngày trước
Hạ Vy - Ngoại Tôi (Song Ngọc) Paris By Night 50 #thuynga #parisbynight #havy ©1999 published by Thuy Nga under license **Các video trên Thuy Nga ...
Tuấn Vũ & Hạ Vy - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
Tuấn Vũ & Hạ Vy - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
3 ngày trước
Tuấn Vũ & Hạ Vy - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126 #tuanvu #havy #hanhtrinh35nam Paris By Night 126 - Hành Trình 35 Năm (Phần 1) *Order DVD: ...
Lynda Trang Đài - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
Lynda Trang Đài - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
3 ngày trước
Lynda Trang Đài - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126 #thuynga #lyndatrangdai #hanhtrinh35nam Paris By Night 126 - Hành Trình 35 Năm (Phần 1) *Order DVD: ...
Đan Nguyên & Nguyễn Hồng Nhung - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
Đan Nguyên & Nguyễn Hồng Nhung - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
3 ngày trước
Đan Nguyên & Nguyễn Hồng Nhung - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126 #dannguyen #nguyenhongnhung #hanhtrinh35nam Paris By Night 126 - Hành Trình ...
Lam Anh & Dương Triệu Vũ - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
Lam Anh & Dương Triệu Vũ - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
3 ngày trước
Lam Anh & Dương Triệu Vũ - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126 #lamanh #duongtrieuvu #hanhtrinh35nam Paris By Night 126 - Hành Trình 35 Năm (Phần 1) ...
Ý Lan & Quang Dũng - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
Ý Lan & Quang Dũng - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
3 ngày trước
Ý Lan & Quang Dũng - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126 #ylan #quangdung #hanhtrinh35nam Paris By Night 126 - Hành Trình 35 Năm (Phần 1) *Order DVD: ...
Lưu Bích & Nguyễn Hưng - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
Lưu Bích & Nguyễn Hưng - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
3 ngày trước
Lưu Bích & Nguyễn Hưng - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126 #luubich #nguyenhung #hanhtrinh35nam Paris By Night 126 - Hành Trình 35 Năm (Phần 1) ...
Chí Tài & Trung Dân - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
Chí Tài & Trung Dân - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
3 ngày trước
Chí Tài & Trung Dân - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126 #chitai #trungdan #hanhtrinh35nam Paris By Night 126 - Hành Trình 35 Năm (Phần 1) *Order DVD: ...
Hoàng Nhung & Hà Thanh Xuân - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
Hoàng Nhung & Hà Thanh Xuân - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
3 ngày trước
Hoàng Nhung & Hà Thanh Xuân - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126 #hoangnhung #hathanhxuan #hanhtrinh35nam Paris By Night 126 - Hành Trình 35 Năm ...
Hoài Linh & Hoài Lâm - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
Hoài Linh & Hoài Lâm - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
3 ngày trước
Hoài Linh & Hoài Lâm - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126 #hoailinh #hoailam #hanhtrinh35nam Paris By Night 126 - Hành Trình 35 Năm (Phần 1) *Order DVD: ...
Diễm Sương & Như Ý - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
Diễm Sương & Như Ý - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
3 ngày trước
Diễm Sương & Như Ý - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126 #diemsuong #nhuy #hanhtrinh35nam Paris By Night 126 - Hành Trình 35 Năm (Phần 1) *Order DVD: ...
Khải Đăng & Hoàng Thúy Vy - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
Khải Đăng & Hoàng Thúy Vy - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
3 ngày trước
Khải Đăng & Hoàng Thúy Vy - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126 #hoangthuyvy #khaidang #hanhtrinh35nam Paris By Night 126 - Hành Trình 35 Năm (Phần 1) ...
Trúc Lam & Trúc Linh - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
Trúc Lam & Trúc Linh - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
3 ngày trước
Trúc Lam & Trúc Linh - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126 #truclam #truclinh #hanhtrinh35nam Paris By Night 126 - Hành Trình 35 Năm (Phần 1) *Order DVD: ...
Don Hồ & Thanh Hà - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
Don Hồ & Thanh Hà - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
3 ngày trước
Don Hồ & Thanh Hà - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126 #donho #thanhha #hanhtrinh35nam Paris By Night 126 - Hành Trình 35 Năm (Phần 1) *Order DVD: ...
Hoàng Mỹ An - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
Hoàng Mỹ An - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
3 ngày trước
Hoàng Mỹ An - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126 #thuynga #hoangmyan #hanhtrinh35nam Paris By Night 126 - Hành Trình 35 Năm (Phần 1) *Order DVD: ...
Anh Khoa & Thanh Tuyền - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
Anh Khoa & Thanh Tuyền - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
3 ngày trước
Anh Khoa & Thanh Tuyền - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126 #anhkhoa #thanhtuyen #hanhtrinh35nam Paris By Night 126 - Hành Trình 35 Năm (Phần 1) ...
Thiên Tôn & Đình Bảo - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
Thiên Tôn & Đình Bảo - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
3 ngày trước
Thiên Tôn & Đình Bảo - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126 #thienton #dinhbao #hanhtrinh35nam Paris By Night 126 - Hành Trình 35 Năm (Phần 1) *Order DVD: ...
Nguyễn Ngọc Ngạn, Việt Hương, Hương Thủy, Hoài Tâm - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
Nguyễn Ngọc Ngạn, Việt Hương, Hương Thủy, Hoài Tâm - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
3 ngày trước
Nguyễn Ngọc Ngạn, Việt Hương, Hương Thủy, Hoài Tâm - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126 #nguyenngocngan #thuynga #hanhtrinh35nam Paris By Night 126 ...
Như Quỳnh & Trường Vũ - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
Như Quỳnh & Trường Vũ - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
3 ngày trước
Như Quỳnh & Trường Vũ - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126 #nhuquynh #truongvu #hanhtrinh35nam Paris By Night 126 - Hành Trình 35 Năm (Phần 1) *Order ...
Như Loan & Lương Tùng Quang - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
Như Loan & Lương Tùng Quang - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
3 ngày trước
Như Loan & Lương Tùng Quang - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126 #nhuloan #luongtungquang #hanhtrinh35nam Paris By Night 126 - Hành Trình 35 Năm ...
Quang Lê & Mai Thiên Vân - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
Quang Lê & Mai Thiên Vân - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
3 ngày trước
Quang Lê & Mai Thiên Vân - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126 #quangle #maithienvan #hanhtrinh35nam Paris By Night 126 - Hành Trình 35 Năm (Phần 1) ...
Bằng Kiều & Minh Tuyết - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
Bằng Kiều & Minh Tuyết - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
3 ngày trước
Bằng Kiều & Minh Tuyết - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126 #bangkieu #minhtuyet #hanhtrinh35nam Paris By Night 126 - Hành Trình 35 Năm (Phần 1) *Order ...
Mạnh Quỳnh & Phi Nhung - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
Mạnh Quỳnh & Phi Nhung - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126
3 ngày trước
Mạnh Quỳnh & Phi Nhung - Phỏng Vấn Hậu Trường PBN 126 #phinhung #manhquynh #hanhtrinh35nam Paris By Night 126 - Hành Trình 35 Năm (Phần 1) ...
Như Quỳnh & Trường Vũ - Nhịp Cầu Tri Âm (Hoài Linh) PBN 126
Như Quỳnh & Trường Vũ - Nhịp Cầu Tri Âm (Hoài Linh) PBN 126
4 ngày trước
Như Quỳnh & Trường Vũ - Nhịp Cầu Tri Âm (Hoài Linh) PARIS BY NIGHT 126 - Hành Trình 35 Năm (Phần 1) **Order Bluray: ...
PBN 126 - Interview DND Gel & $1 Million check to Hope for Tomorrow
PBN 126 - Interview DND Gel & $1 Million check to Hope for Tomorrow
4 ngày trước
PBN 126 - Interview DND Gel & $1 Million check to Hope for Tomorrow PARIS BY NIGHT 126 - Hành Trình 35 Năm (Phần 1) **Order Bluray: ...
PBN 126 - Phỏng Vấn Marie Tô, Giám Đốc Sản Xuất Thúy Nga Paris By Night
PBN 126 - Phỏng Vấn Marie Tô, Giám Đốc Sản Xuất Thúy Nga Paris By Night
4 ngày trước
PBN 126 - Phỏng Vấn Marie Tô, Giám Đốc Sản Xuất Thúy Nga Paris By Night PARIS BY NIGHT 126 - Hành Trình 35 Năm (Phần 1) **Order Bluray: ...
Phượng Mai & Duy Quang - Định Mệnh (Song Ngọc) PBN 4
Phượng Mai & Duy Quang - Định Mệnh (Song Ngọc) PBN 4
5 ngày trước
Phượng Mai & Duy Quang - Định Mệnh (Song Ngọc) Paris By Night 4 #thuynga #phuongmai #duyquang ©1987 published by Thuy Nga under license **Các ...
Mở Màn PBN 126 - Hành Trình 35 Năm / Tình Yêu Xây Đắp Nhân Gian (Hamlet Trương)
Mở Màn PBN 126 - Hành Trình 35 Năm / Tình Yêu Xây Đắp Nhân Gian (Hamlet Trương)
6 ngày trước
Tình Yêu Xây Đắp Nhân Gian (Hamlet Trương) Don Hồ, Lam Anh, Trần Thái Hòa, Như Loan, Lương Tùng Quang, Nguyễn Hồng Nhung, Dương Triệu Vũ, Minh ...
Ngọc Hạ - Hà Nội Ngày Tháng Cũ (Song Ngọc) PBN 74
Ngọc Hạ - Hà Nội Ngày Tháng Cũ (Song Ngọc) PBN 74
6 ngày trước
Ngọc Hạ - Hà Nội Ngày Tháng Cũ (Song Ngọc) Paris By Night 74 - Hoa Bướm Ngày Xưa #thuynga #parisbynight #ngocha ©2004 published by Thuy Nga under ...
Trường Vũ - Chuyện Ngày Cuối Năm (Song Ngọc) PBN 80
Trường Vũ - Chuyện Ngày Cuối Năm (Song Ngọc) PBN 80
6 ngày trước
Trường Vũ - Chuyện Ngày Cuối Năm (Song Ngọc) Paris By Night 80 - Tết Khắp Mọi Nhà #thuynga #parisbynight #truongvu ©2006 published by Thuy Nga ...
Phương Diễm Hạnh - Nếu Biết Tôi Lấy Chồng (Song Ngọc, thơ: TtKH) PBN 59
Phương Diễm Hạnh - Nếu Biết Tôi Lấy Chồng (Song Ngọc, thơ: TtKH) PBN 59
6 ngày trước
Phương Diễm Hạnh - Nếu Biết Tôi Lấy Chồng (Song Ngọc, thơ: TtKH) Paris By Night 59 - Cây Đa Bến Cũ #thuynga #parisbynight #phuongdiemhanh ©2001 ...
Bằng Kiều & Lam Anh - Định Mệnh (Song Ngọc) PBN 121
Bằng Kiều & Lam Anh - Định Mệnh (Song Ngọc) PBN 121
7 ngày trước
Bằng Kiều & Lam Anh - Định Mệnh (Song Ngọc) Paris By Night 121 - Song Ca Nhạc Vàng #thuynga #lamanh #bangkieu ©2017 published by Thuy Nga under ...
Thế Sơn - Chuyện Người Đàn Bà Ngàn Năm Trước (Song Ngọc) PBN 45
Thế Sơn - Chuyện Người Đàn Bà Ngàn Năm Trước (Song Ngọc) PBN 45
7 ngày trước
Thế Sơn - Chuyện Người Đàn Bà Ngàn Năm Trước (Song Ngọc) Paris By NIght 45 - Vào Hạ #thuynga #parisbynight #theson ©1998 published by Thuy Nga ...
The Take Over 2018 l Episode 3: “Gội đầu” Girls (Tiếp Quản: Tập 3)
The Take Over 2018 l Episode 3: “Gội đầu” Girls (Tiếp Quản: Tập 3)
7 ngày trước
Celina Huynh and Vanessa Le Take Over Bamboo Spa & Hair Salon in Vietnam. After learning the Vietnamese Art of “Gội đầu” they experiment on real ...
Phi Nhung - Chiều Thương Đô Thị (Song Ngọc) PBN 74
Phi Nhung - Chiều Thương Đô Thị (Song Ngọc) PBN 74
7 ngày trước
Phi Nhung - Chiều Thương Đô Thị (Song Ngọc) Paris By Night 74 - Hoa Bướm Ngày Xưa #thuynga #parisbynight #phinhung ©2004 published by Thuy Nga ...
Paris By Night 74 - Tình Khúc SONG NGỌC
Paris By Night 74 - Tình Khúc SONG NGỌC
7 ngày trước
Paris By Night 74 - Tình Khúc SONG NGỌC 1. Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân - Quang Lê 0:16 2. Chiều Thương Đô Thị - Phi Nhung 11:41 3. Giờ Tí Canh Ba (MTV) ...
Diễm Sương - Hành Trình 35 Năm Cùng Thúy Nga (Vol. 1)
Diễm Sương - Hành Trình 35 Năm Cùng Thúy Nga (Vol. 1)
8 ngày trước
Diễm Sương - Hành Trình 35 Năm Cùng Thúy Nga (Vol. 1) 1. Giận Anh (Đức Trí) 0:00 2. Mãi Một Mối Tình Đầu (Tùng Châu, Thái Thịnh) hát với Trịnh Lam 4:15 ...
Minh Tuyết - Một Đời Em Đã Yêu (Võ Hoài Phúc) PBN 107
Minh Tuyết - Một Đời Em Đã Yêu (Võ Hoài Phúc) PBN 107
8 ngày trước
Minh Tuyết - Một Đời Em Đã Yêu (Võ Hoài Phúc) Paris By Night 107 - Nguyễn Ngọc Ngạn 20 Năm Sân Khấu #thuynga #parisbynight #minhtuyet ©2013 ...
Đình Bảo - Hành Trình 35 Năm Cùng Thúy Nga (Vol. 1)
Đình Bảo - Hành Trình 35 Năm Cùng Thúy Nga (Vol. 1)
8 ngày trước
Đình Bảo - Hành Trình 35 Năm Cùng Thúy Nga (Vol. 1) 1. Đừng Vội (Đức Trí) 0:00 2. Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay (Đoàn Chuẩn, Từ Linh) 4:22 3. Tình Cầm ...
Mở màn PBN 98 - Fly with Us to Las Vegas / Chuyến Bay Hạnh Phúc (Hoài An)
Mở màn PBN 98 - Fly with Us to Las Vegas / Chuyến Bay Hạnh Phúc (Hoài An)
9 ngày trước
Mở màn PBN 98 - Fly with Us to Las Vegas Chuyến Bay Hạnh Phúc (Hoài An) Lưu Bích, Thủy Tiên, Như Quỳnh, Minh Tuyết, Hương Thủy, Tú Quyên, Hồ Lệ Thu ...
Kỳ Phương Uyên - Hành Trình 35 Năm Cùng Thúy Nga (Vol. 1)
Kỳ Phương Uyên - Hành Trình 35 Năm Cùng Thúy Nga (Vol. 1)
9 ngày trước
Kỳ Phương Uyên - Hành Trình 35 Năm Cùng Thúy Nga (Vol. 1) 1. Tin Yêu Tàn Phai (Võ Hoài Phúc) 0:00 2. Bốn Mùa Đợi Mong (Đình Bảo) hát với Quỳnh Vi ...
Paris By Night 98 - Fly with Us to Las Vegas (Full Program)
Paris By Night 98 - Fly with Us to Las Vegas (Full Program)
10 ngày trước
Paris By Night 98 - Fly with Us to Las Vegas (Full Program) 1. Video clip: "Welcome Aboard Flight PBN 098" 2. Chuyến Bay Hạnh Phúc (Hoài An) Lưu Bích, Bảo ...
Mạnh Quỳnh & Mai Thiên Vân - Chôn Vùi Tâm Sự (Vinh Sử) PBN 111
Mạnh Quỳnh & Mai Thiên Vân - Chôn Vùi Tâm Sự (Vinh Sử) PBN 111
10 ngày trước
Mạnh Quỳnh & Mai Thiên Vân - Chôn Vùi Tâm Sự (Vinh Sử) Paris By Night 111 - S #thuynga #manhquynh #maithienvan ©2014 published by Thuy Nga under ...
VSTAR Season 5 - Thí Sinh Hoàng Anh Khang (Vòng Bootcamp) SPECIAL PREVIEW
VSTAR Season 5 - Thí Sinh Hoàng Anh Khang (Vòng Bootcamp) SPECIAL PREVIEW
10 ngày trước
VSTAR Season 5 - Thu Hình tại Saigon Performing Arts Center **Oct 17 - Tứ Kết **Oct 21 - Bán Kết **Oct 26 - Chung Kết **Oct 28 - Lễ Trao Giải Vé được bán tại ...