Chào Ngày Mới 24h
Chào Ngày Mới 24h
  • 2 003
  • 176 299 477
  • 0
  • Đã tham gia 25 Th06, 2014
Chào Ngày Mới 24h là kênh cập nhật tin tức mới nhất về thời sự, xã hội, giải trí, giáo dục hàng đầu trong và ngoài nước.
TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ:
- Các thông tin được tập hợp từ báo chí chính thống của Việt Nam có chọn lọc, các đánh giá dựa trên quan điểm cá nhân, Chào Ngày Mới 24H không cố tình công kích hay phỉ báng bất cứ cá nhân, tổ chức nào!
- Chào Ngày Mới 24h không bàn về các vấn đề chính trị, nhất là chính trị Việt Nam - hải ngoại. Xin quý khán giả không đề cập tới các vấn đề chính trị hay kích động đảng phái.
- Chào Ngày Mới 24h không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến bình luận của khán giả hệ thống VNvideos.
LIÊN HỆ: Đừng quên SUBSCRIBE để cập nhật tin mới nhất, hot nhất nhanh nhất: vnvideos.net/u/chaongaymoi24h
- Nếu có vi phạm về vấn đề bản quyền hình ảnh, nội dung, rất mong các bạn gửi mail báo chúng tôi biết, chúng tôi sẽ xử lý ngay lập tức theo yêu cầu của chủ sở hữu bản quyền.

Video
Tin Mới Nhất | Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay 27/04/2018
Tin Mới Nhất | Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay 27/04/2018
7 giờ trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay Ngày 27/04/2018
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay Ngày 27/04/2018
7 giờ trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Tối Nay 26/04/2018
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Tối Nay 26/04/2018
14 giờ trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay Tối 26/04/2018
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay Tối 26/04/2018
15 giờ trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Nóng 24h | Tin Tức Hằng Ngày Mới Nhất Chiều Nay 26/04/2018
Tin Nóng 24h | Tin Tức Hằng Ngày Mới Nhất Chiều Nay 26/04/2018
21 giờ trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay Chiều 26/04/2018
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay Chiều 26/04/2018
21 giờ trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Nóng 24h Mới Nhất Hôm Nay Ngày 26/04/2018
Tin Nóng 24h Mới Nhất Hôm Nay Ngày 26/04/2018
Ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay Ngày 26/04/2018
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay Ngày 26/04/2018
Ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Nóng | Tin Tức 24h Mới Nhất Tối Nay 25/04/2018
Tin Nóng | Tin Tức 24h Mới Nhất Tối Nay 25/04/2018
Ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay Tối 25/04/2018
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay Tối 25/04/2018
Ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Chiều Nay 25/04/2018
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Chiều Nay 25/04/2018
Ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay Chiều 25/04/2018
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay Chiều 25/04/2018
Ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Nóng 24h | Tin Tức Hằng Ngày Mới Nhất Hôm Nay 25/04/2018
Tin Nóng 24h | Tin Tức Hằng Ngày Mới Nhất Hôm Nay 25/04/2018
2 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay Ngày 25/04/2018
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay Ngày 25/04/2018
2 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Tối Nay 24/04/2018
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Tối Nay 24/04/2018
2 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay Tối 24/04/2018
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay Tối 24/04/2018
2 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Nóng 24 Mới Nhất Hôm Nay Chiều 24/04/2018
Tin Nóng 24 Mới Nhất Hôm Nay Chiều 24/04/2018
2 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Chiều Nay 24/04/2018
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Chiều Nay 24/04/2018
2 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Mới Nhất | Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay 24/04/2018
Tin Mới Nhất | Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay 24/04/2018
3 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay Ngày 24/04/2018
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay Ngày 24/04/2018
3 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Nóng | Tin Tức 24h Mới Nhất Tối Nay 23/04/2018
Tin Nóng | Tin Tức 24h Mới Nhất Tối Nay 23/04/2018
3 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức | Tin Tức 24h Mới Nhất Nay 23/04/2018
Tin Tức | Tin Tức 24h Mới Nhất Nay 23/04/2018
3 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay Chiều 23/04/2018
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay Chiều 23/04/2018
3 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay Ngày 23/04/2018
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay Ngày 23/04/2018
4 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Nóng | Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay 23/04/2018
Tin Nóng | Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay 23/04/2018
4 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Về Quê Ghé Quán NẮNG MỚI Lure Cá Lóc, Câu Cá Heo Sông
Về Quê Ghé Quán NẮNG MỚI Lure Cá Lóc, Câu Cá Heo Sông
4 ngày trước
Nếu ai ở Giồng Riềng chắc hẳn biết quán Nắng Mới, trong quán có một cái hồ lớn đã bỏ không từ lâu nhưng vẫn còn rất nhiều loại cá...
Tin Mới Nhất | Tin Tức 24h Mới Nhất Tối Nay 22/04/2018
Tin Mới Nhất | Tin Tức 24h Mới Nhất Tối Nay 22/04/2018
4 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Tối Nay 22/04/2018
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Tối Nay 22/04/2018
4 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Mới | Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay 22/04/2018
Tin Mới | Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay 22/04/2018
4 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Nóng | Tin Tức 24h Mới Nhất Chiều Nay 22/04/2018
Tin Nóng | Tin Tức 24h Mới Nhất Chiều Nay 22/04/2018
4 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức | Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay 22/04/2018
Tin Tức | Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay 22/04/2018
5 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay Ngày 22/04/2018
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay Ngày 22/04/2018
5 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Nóng | Tin Tức 24h Mới Nhất Tối Nay 21/04/2018
Tin Nóng | Tin Tức 24h Mới Nhất Tối Nay 21/04/2018
5 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Mới | Tin Tức 24h Mới Nhất Chiều Nay 21/04/2018
Tin Mới | Tin Tức 24h Mới Nhất Chiều Nay 21/04/2018
5 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Chiều Nay 21/04/2018
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Chiều Nay 21/04/2018
5 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay 21/04/2018
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay 21/04/2018
6 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Nóng | Tin Tức 24h Mới Nhất Chiều Nay 21/04/2018
Tin Nóng | Tin Tức 24h Mới Nhất Chiều Nay 21/04/2018
6 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức | Tin Tức 24h Mới Nhất Tối Nay 20/04/2018
Tin Tức | Tin Tức 24h Mới Nhất Tối Nay 20/04/2018
6 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tại Sao Tham Quan Lại Dễ Dàng Vớ Vét Đất Công Như Vậy?
Tại Sao Tham Quan Lại Dễ Dàng Vớ Vét Đất Công Như Vậy?
6 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...