Chào Ngày Mới 24h
Chào Ngày Mới 24h
  • 1 541
  • 82 557 059
  • 0
  • Đã tham gia 25 Th06, 2014
Chào Ngày Mới 24h là kênh cập nhật tin tức mới nhất về thời sự, xã hội, giải trí, giáo dục hàng đầu trong và ngoài nước.
TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ:
- Các thông tin được tập hợp từ báo chí chính thống của Việt Nam có chọn lọc, các đánh giá dựa trên quan điểm cá nhân, Chào Ngày Mới 24H không cố tình công kích hay phỉ báng bất cứ cá nhân, tổ chức nào!
- Chào Ngày Mới 24h không bàn về các vấn đề chính trị, nhất là chính trị Việt Nam - hải ngoại. Xin quý khán giả không đề cập tới các vấn đề chính trị hay kích động đảng phái.
- Chào Ngày Mới 24h không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến bình luận của khán giả hệ thống Youtube.
LIÊN HỆ: Đừng quên SUBSCRIBE để cập nhật tin mới nhất, hot nhất nhanh nhất: www.youtube.com/c/chaongaymoi24h
- Nếu có vi phạm về vấn đề bản quyền hình ảnh, nội dung, rất mong các bạn gửi mail báo chúng tôi biết, chúng tôi sẽ xử lý ngay lập tức theo yêu cầu của chủ sở hữu bản quyền.

Video
Bản Tin Thời Tiết Mới Nhất Hôm Nay 20/01/2018
Bản Tin Thời Tiết Mới Nhất Hôm Nay 20/01/2018
6 giờ trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Tối Nay 20/01/2018
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Tối Nay 20/01/2018
6 giờ trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức | Tin Tức 24h Mới Nhất Tối Nay 20/01/2018
Tin Tức | Tin Tức 24h Mới Nhất Tối Nay 20/01/2018
8 giờ trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Chiều Nay 20/01/2018
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Chiều Nay 20/01/2018
12 giờ trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Hôm Nay 20/01/2018
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Hôm Nay 20/01/2018
20 giờ trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Bản Tin Thời Tiết Mới Nhất Tối Nay 19/01/2018
Bản Tin Thời Tiết Mới Nhất Tối Nay 19/01/2018
Ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Nay 19/01/2018
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Nay 19/01/2018
Ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Chiều Nay 19/01/2018
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Chiều Nay 19/01/2018
Ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Nóng | Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay 19/01/2018
Tin Nóng | Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay 19/01/2018
Ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Bản Tin Thời Tiết Mới Nhất Hôm Nay 19/01/2018
Bản Tin Thời Tiết Mới Nhất Hôm Nay 19/01/2018
Ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Hôm Nay 19/01/2018
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Hôm Nay 19/01/2018
Ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h |  Thế Giới Thán Phục Trước Kỳ Tích Lịch Sử Của U23 Việt Nam
Tin Tức 24h | Thế Giới Thán Phục Trước Kỳ Tích Lịch Sử Của U23 Việt Nam
2 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: netnews.vn.
Tin Tức | Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay 18/01/2018
Tin Tức | Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay 18/01/2018
2 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Tối Nay 18/01/2018
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Tối Nay 18/01/2018
2 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Bản Tin Thời Tiết Mới Nhất Hôm Nay 18/01/2018
Bản Tin Thời Tiết Mới Nhất Hôm Nay 18/01/2018
2 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Chiều Nay 18/01/2018
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Chiều Nay 18/01/2018
2 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h | Tin Nóng Mới Nhất Hôm Nay 18/01/2018
Tin Tức 24h | Tin Nóng Mới Nhất Hôm Nay 18/01/2018
2 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Nay 18/01/2018
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Nay 18/01/2018
2 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Bản Tin Thời Tiết Mới Nhất Tối Nay 17/01/2018
Bản Tin Thời Tiết Mới Nhất Tối Nay 17/01/2018
3 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Nay 17/01/2018
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Nay 17/01/2018
3 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Tối Nay 17/01/2018
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Tối Nay 17/01/2018
3 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Chiều Nay 17/01/2018
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Chiều Nay 17/01/2018
3 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức | Tin Tức 24h Mới Nhất Nay 17/01/2018
Tin Tức | Tin Tức 24h Mới Nhất Nay 17/01/2018
3 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Nay 17/01/2018
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Nay 17/01/2018
3 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Bản Tin Thời Tiết Mới Nhất Hôm Nay 17/01/2018
Bản Tin Thời Tiết Mới Nhất Hôm Nay 17/01/2018
3 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay 16/01/2018
Tin Tức 24h Mới Nhất Hôm Nay 16/01/2018
4 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức | Tin Tức 24h Mới Nhất Nay 16/01/2018
Tin Tức | Tin Tức 24h Mới Nhất Nay 16/01/2018
4 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Bản Tin Thời Tiết Mới Nhất Chiều Nay 16/01/2018
Bản Tin Thời Tiết Mới Nhất Chiều Nay 16/01/2018
4 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Chiều Nay 16/01/2018
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Chiều Nay 16/01/2018
4 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Hôm Nay 16/01/2018
Tin Tức 24h | Tin Tức Mới Nhất Hôm Nay 16/01/2018
4 ngày trước
Cập nhật bản tin mới nhất trong nước và quốc tế hàng ngày, thông tin chính xác và khách quan từ nhiều nguồn khác nhau. Tổng hợp nguồn tin: Đài Truyền...