Asia Entertainment Official
Asia Entertainment Official
  • 1 253
  • 328 168 114
  • 191
  • Đã tham gia 09 Th11, 2010
Welcome to
ASIA ENTERTAINMENT's official Youtube Channel.
Here you will find exclusive music videos, interview clips, live performances, behind-the scenes special, and many more online gems all having to do with Asia Entertainment!
Contact: theasiachannel@gmail.com
@ All rights reserved, 2014. Asia Entertainment

Video
Nhạc Tết 2018 - Liên Khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn Lọc Hay Nhất Part 14 || Asia Entertainment
Nhạc Tết 2018 - Liên Khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn Lọc Hay Nhất Part 14 || Asia Entertainment
8 giờ trước
Nhạc Tết 2018 Đặc Biệt Hay - Liên Khúc Nhạc Xuân Mậu Tuất, Nhạc Tết 2018 Hãy ủng hộ Asia bằng cách subscribe ASIA VIP CLUB trên trang www.trungtamasia.com...
Nhạc Tết 2018 - Liên Khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn Lọc Hay Nhất Part 13 || Asia Entertainment
Nhạc Tết 2018 - Liên Khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn Lọc Hay Nhất Part 13 || Asia Entertainment
14 giờ trước
Nhạc Tết 2018 Đặc Biệt Hay - Liên Khúc Nhạc Xuân Mậu Tuất, Nhạc Tết 2018 Hãy ủng hộ Asia bằng cách subscribe ASIA VIP CLUB trên trang www.trungtamasia.com...
Hài Tết 2018 | Phim Hài Tết Tập 4 | Asia Entertainment
Hài Tết 2018 | Phim Hài Tết Tập 4 | Asia Entertainment
Ngày trước
Hài Tết 2018 , Một mùa xuân nữa sắp đến, kính mời quý vị cùng xem series phim hài tết 2018 tại Asia Channel nhé ! Hãy ủng hộ Asia bằng cách subscribe ASIA...
Nhạc Tết 2018 - Liên Khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn Lọc Hay Nhất Part 12 || Asia Entertainment
Nhạc Tết 2018 - Liên Khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn Lọc Hay Nhất Part 12 || Asia Entertainment
Ngày trước
Nhạc Tết 2018 Đặc Biệt Hay - Liên Khúc Nhạc Xuân Mậu Tuất, Nhạc Tết 2018 Hãy ủng hộ Asia bằng cách subscribe ASIA VIP CLUB trên trang www.trungtamasia.com...
Nhạc Tết 2018 - Liên Khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn Lọc Hay Nhất Part 11 || Asia Entertainment
Nhạc Tết 2018 - Liên Khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn Lọc Hay Nhất Part 11 || Asia Entertainment
2 ngày trước
Nhạc Tết 2018 Đặc Biệt Hay - Liên Khúc Nhạc Xuân Mậu Tuất, Nhạc Tết 2018 Hãy ủng hộ Asia bằng cách subscribe ASIA VIP CLUB trên trang www.trungtamasia.com...
Hài Tết 2018 | Phim Hài Tết Tập 3| Asia Entertainment
Hài Tết 2018 | Phim Hài Tết Tập 3| Asia Entertainment
2 ngày trước
Hài Tết 2018 , Một mùa xuân nữa sắp đến, kính mời quý vị cùng xem series phim hài tết 2018 tại Asia Channel nhé ! Hãy ủng hộ Asia bằng cách subscribe ASIA...
Nhạc Tết 2018 - Liên Khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn Lọc Hay Nhất Part 10 || Asia Entertainment
Nhạc Tết 2018 - Liên Khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn Lọc Hay Nhất Part 10 || Asia Entertainment
3 ngày trước
Nhạc Tết 2018 Đặc Biệt Hay - Liên Khúc Nhạc Xuân Mậu Tuất, Nhạc Tết 2018 Hãy ủng hộ Asia bằng cách subscribe ASIA VIP CLUB trên trang www.trungtamasia.com...
Nhạc Tết 2018 - Liên Khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn Lọc Hay Nhất Part 9 || Asia Entertainment
Nhạc Tết 2018 - Liên Khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn Lọc Hay Nhất Part 9 || Asia Entertainment
3 ngày trước
Nhạc Tết 2018 Đặc Biệt Hay - Liên Khúc Nhạc Xuân Mậu Tuất, Nhạc Tết 2018 Hãy ủng hộ Asia bằng cách subscribe ASIA VIP CLUB trên trang www.trungtamasia.com...
Hài Tết 2018 | Phim Hài Tết Tập 2| Asia Entertainment
Hài Tết 2018 | Phim Hài Tết Tập 2| Asia Entertainment
4 ngày trước
Hài Tết 2018 , Một mùa xuân nữa sắp đến, kính mời quý vị cùng xem series phim hài tết 2018 tại Asia Channel nhé ! Hãy ủng hộ Asia bằng cách subscribe ASIA...
Nhạc Tết 2018 - Liên Khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn Lọc Hay Nhất Part 8 || Asia Entertainment
Nhạc Tết 2018 - Liên Khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn Lọc Hay Nhất Part 8 || Asia Entertainment
4 ngày trước
Nhạc Tết 2018 Đặc Biệt Hay - Liên Khúc Nhạc Xuân Mậu Tuất, Nhạc Tết 2018 Hãy ủng hộ Asia bằng cách subscribe ASIA VIP CLUB trên trang www.trungtamasia.com...
Nhạc Tết 2018 - Liên Khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn Lọc Hay Nhất Part 7 || Asia Entertainment
Nhạc Tết 2018 - Liên Khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn Lọc Hay Nhất Part 7 || Asia Entertainment
5 ngày trước
Nhạc Tết 2018 Đặc Biệt Hay - Liên Khúc Nhạc Xuân Mậu Tuất, Nhạc Tết 2018 Hãy ủng hộ Asia bằng cách subscribe ASIA VIP CLUB trên trang www.trungtamasia.com...
Hài Tết 2018 | Phim Hài Tết Tập 1| Asia Entertainment
Hài Tết 2018 | Phim Hài Tết Tập 1| Asia Entertainment
5 ngày trước
Hài Tết 2018 , Một mùa xuân nữa sắp đến, kính mời quý vị cùng xem series phim hài tết 2018 tại Asia Channel nhé ! Hãy ủng hộ Asia bằng cách subscribe ASIA...
Nhạc Tết 2018 - Liên Khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn Lọc Hay Nhất Part 6 || Asia Entertainment
Nhạc Tết 2018 - Liên Khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn Lọc Hay Nhất Part 6 || Asia Entertainment
6 ngày trước
Nhạc Tết 2018 Đặc Biệt Hay - Liên Khúc Nhạc Xuân Mậu Tuất, Nhạc Tết 2018 Hãy ủng hộ Asia bằng cách subscribe ASIA VIP CLUB trên trang www.trungtamasia.com...
Nhạc Tết 2018 - Liên Khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn Lọc Hay Nhất Part 5 || Asia Entertainment
Nhạc Tết 2018 - Liên Khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn Lọc Hay Nhất Part 5 || Asia Entertainment
7 ngày trước
Nhạc Tết 2018 Đặc Biệt Hay - Liên Khúc Nhạc Xuân Mậu Tuất, Nhạc Tết 2018 Hãy ủng hộ Asia bằng cách subscribe ASIA VIP CLUB trên trang www.trungtamasia.com...
Nhạc Tết 2018 - Liên Khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn Lọc Hay Nhất Part 4 || Asia Entertainment
Nhạc Tết 2018 - Liên Khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn Lọc Hay Nhất Part 4 || Asia Entertainment
8 ngày trước
Nhạc Tết 2018 Đặc Biệt Hay - Liên Khúc Nhạc Xuân Mậu Tuất, Nhạc Tết 2018 Hãy ủng hộ Asia bằng cách subscribe ASIA VIP CLUB trên trang www.trungtamasia.com...
Nhạc Tết 2018 - Liên Khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn Lọc Hay Nhất Part 3 || Asia Entertainment
Nhạc Tết 2018 - Liên Khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn Lọc Hay Nhất Part 3 || Asia Entertainment
8 ngày trước
Nhạc Tết 2018 Đặc Biệt Hay - Liên Khúc Nhạc Xuân Mậu Tuất, Nhạc Tết 2018 Hãy ủng hộ Asia bằng cách subscribe ASIA VIP CLUB trên trang www.trungtamasia.com...
Nhạc Tết - ASIA 39: Tìm Lại Mùa Xuân (2003) | FULL SHOW
Nhạc Tết - ASIA 39: Tìm Lại Mùa Xuân (2003) | FULL SHOW
9 ngày trước
ASIA 39: Tìm Lại Mùa Xuân (2003) | FULL SHOW Nhạc Tết 2018 - Liên Khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn Lọc Hay Nhất || Xuân Mậu Tuất 2018 MC: Việt Dzũng,Đỗ Tân Khoa,Thụy...
Những Kiếp Hoa Xuân | Ca sĩ: Như Quỳnh | Nhạc sĩ: Anh Bằng | Asia 60
Những Kiếp Hoa Xuân | Ca sĩ: Như Quỳnh | Nhạc sĩ: Anh Bằng | Asia 60
10 ngày trước
Những Kiếp Hoa Xuân | Ca sĩ: Như Quỳnh | Nhạc sĩ: Anh Bằng | Asia 60 || Xuân Mậu Tuất 2018 ASIA 60 : Xuân Thanh Bình - Xuân Chinh Chiến - Xuân Tha Hương Hãy ủng...
ASIA 81 - Gió Xuân | Tháng 3 ngày 17 @ 8 PM | Hãy đặt vé ngay từ bây giờ 714.636.3002
ASIA 81 - Gió Xuân | Tháng 3 ngày 17 @ 8 PM | Hãy đặt vé ngay từ bây giờ 714.636.3002
10 ngày trước
Asia 81 - Gió Xuân | Tháng 3 ngày 17 @ 8 PM Trực tiếp thu hình tại Aqua Caliente Casino Resort Spa 32-250 Bob Hope Dr. Rancho Mỉage, CA 92270 Đễ đặt vé xin gọi số 714...
Nhạc Tết 2018 - Liên Khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn Lọc Hay Nhất Part 2 || Xuân Mậu Tuất 2018
Nhạc Tết 2018 - Liên Khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn Lọc Hay Nhất Part 2 || Xuân Mậu Tuất 2018
14 ngày trước
Nhạc Tết 2018 Đặc Biệt Hay - Liên Khúc Nhạc Xuân Mậu Tuất, Nhạc Tết 2018 Hãy ủng hộ Asia bằng cách subscribe ASIA VIP CLUB trên trang www.trungtamasia.com...
Liên khúc Xuân Đã Về, Mừng Nắng Xuân Về | Ca sĩ: Mỹ Huyền & Hoàng Anh Thư | Asia Liên Khúc Mùa Xuân
Liên khúc Xuân Đã Về, Mừng Nắng Xuân Về | Ca sĩ: Mỹ Huyền & Hoàng Anh Thư | Asia Liên Khúc Mùa Xuân
14 ngày trước
Liên khúc Xuân Đã Về, Mừng Nắng Xuân Về | Ca sĩ: Mỹ Huyền & Hoàng Anh Thư | Asia Liên Khúc Mùa Xuân Hãy ủng hộ Asia bằng cách subscribe ASIA VIP CLUB trên...
Tác Giả & Tác Phẩm | Nhạc sĩ Châu Kỳ Với Ca Khúc Giọt Lệ Đài Trang | Trung Tâm Asia
Tác Giả & Tác Phẩm | Nhạc sĩ Châu Kỳ Với Ca Khúc Giọt Lệ Đài Trang | Trung Tâm Asia
15 ngày trước
Cùng nhìn lại để hiểu thêm về người nhạc sĩ của chúng ta... Có ai còn nhớ lời bài hát " Giọt Lệ Đài Trang " không nhỉ ? Hãy ủng hộ Asia bằng cách...
Nhạc Tết 2018 - Liên Khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn Lọc Hay Nhất Part 1 || Xuân Mậu Tuất 2018
Nhạc Tết 2018 - Liên Khúc Nhạc Xuân 2018 Chọn Lọc Hay Nhất Part 1 || Xuân Mậu Tuất 2018
16 ngày trước
Nhạc Tết 2018 Đặc Biệt Hay - Liên Khúc Nhạc Xuân Mậu Tuất, Nhạc Tết 2018 Hãy ủng hộ Asia bằng cách subscribe ASIA VIP CLUB trên trang www.trungtamasia.com...
Thư Xuân Hải Ngoại | Ca sĩ: Gia Huy | Nhạc sĩ: Trầm Tử Thiêng | Asia 39
Thư Xuân Hải Ngoại | Ca sĩ: Gia Huy | Nhạc sĩ: Trầm Tử Thiêng | Asia 39
16 ngày trước
Thư Xuân Hải Ngoại | Ca sĩ: Gia Huy | Nhạc sĩ: Trầm Tử Thiêng ASIA 39 : Tìm Lại Mùa Xuân Hãy ủng hộ Asia bằng cách subscribe ASIA VIP CLUB trên trang www.trungtamasia...
Câu Chuyện Đầu Năm | Ca sĩ: Hoàng Oanh | Nhạc sĩ: Hoài An | Asia 39
Câu Chuyện Đầu Năm | Ca sĩ: Hoàng Oanh | Nhạc sĩ: Hoài An | Asia 39
22 ngày trước
Câu Chuyện Đàu Năm | Ca sĩ: Hoàng Oanh | Nhạc sĩ: Hoài An Asia 39 : Tìm Lại Mùa Xuân Hãy ủng hộ Asia bằng cách SUBSCRIBE ASIA VIP CLUB trên trang WWW.TRUNGTAMASIA...
ASIA CHRISTMAS SPECIAL - MÓN QUÀ YÊU THƯƠNG (Livestream version)
ASIA CHRISTMAS SPECIAL - MÓN QUÀ YÊU THƯƠNG (Livestream version)
26 ngày trước
Chương trình ASIA CHRISTMAS SPECIAL : MÓN QUÀ YÊU THƯƠNG sẽ được trình chiếu trực tiếp trên Trung Tâm Asia Youtube và Facebook Trung Tam Asia vào ngày 24 tháng 12...
ASIA CHRISTMAS SPECIAL : MÓN QUÀ YÊU THƯƠNG (Full Program)
ASIA CHRISTMAS SPECIAL : MÓN QUÀ YÊU THƯƠNG (Full Program)
26 ngày trước
ASIA CHRISTMAS SPECIAL : MÓN QUÀ YÊU THƯƠNG (Full Program) 00:05:40 Last Christmas - Cardin, Thùy Hương, Chosen, Antoneus Maximus, Kayla 00:12:22 Mary, Did You Know - Thế Sơn, Diễm...
Behind The Scene - Asia Christmas Special 2017
Behind The Scene - Asia Christmas Special 2017
26 ngày trước
Asia Christmas Special 2017 : Món Quà Yêu Thương (Behind The Scene) Hãy ủng hộ Asia bằng cách SUBSCRIBE trên trang nhà www.trungtamasia.com để chúng tôi có thêm điều...
ASIA 6: Giáng Sinh Đặc Biệt (1994) | FULL SHOW
ASIA 6: Giáng Sinh Đặc Biệt (1994) | FULL SHOW
Tháng trước
ASIA 6: Giáng Sinh Đặc Biệt (1994) | FULL SHOW 01. Liên Khúc Giáng Sinh - Nini,Vina,Hạ Vy,Lâm Nhật Tiến,Kenny Thái 02. Cho Kỷ Niệm Mùa Đông (Anh Bằng) - Mạnh Đình...
ASIA Interview | Danh ca Kim Tước (Trích đoạn từ đài truyền hình SET 18.11 - The Jimmy Show)
ASIA Interview | Danh ca Kim Tước (Trích đoạn từ đài truyền hình SET 18.11 - The Jimmy Show)
Tháng trước
ASIA Interview | Danh ca Kim Tước (Trích đoạn từ đài truyền hình SET 18.11 - The Jimmy Show) Nữ Danh Ca Kim Tước - Người nghệ sĩ thuộc thế hệ đầu của tân...
Toan LouisFA
Toan LouisFA - Tháng trước
xin trung tâm ra nhiều mv của nam ca sĩ BẢO TUẤN ạ
Moonlight Sonata
Moonlight Sonata - Tháng trước
Sắp đến Noel rồi , Trung Tâm vui lòng up bài Hai mùa Noel của Ca sĩ Như Quỳnh . Cám ơn Trung Tâm
Trí Huỳnh
Trí Huỳnh - Tháng trước
Asia có thể up bài "Chiều lên đồi sim" của Như Quỳnh và Trường Vũ được không. Xin cảm ơn.
Travis Zane
Travis Zane - 4 tháng trước
Love your channel!
Di Binh
Di Binh - 5 tháng trước
Gửi trung tâm Asia, ở VN rất nhiều người reup lại nhạc của trung tâm, những người này chỉnh sửa lại nhạc làm giảm chất lượng nhạc, gây loạn hết khi tìm kiếm trên youtube. Mong trung tâm xử lý!
Đéo Cần Em
Đéo Cần Em - 5 tháng trước
Xin gửi đến Trung tâm Asia!!
Mình xin lỗi vì đã vô tình đăng những video có bản quyền. Mục đích của mình chỉ là muốn lưu lại các bài hát theo hình thức online để sau nếu có tìm lại cũng tiện thôi, chứ mình không có ý định trục lợi gì từ những video đó đâu!! Có thể trung tâm sẽ nghĩ tại sao mình không lưu vào ổ cứng hay usb hay hình thức nào đó? bởi vì mình cũng đã từng lưu bằng những hình thức đó, nhưng không hiểu sao khi mình tìm lại thì không tìm được, video tìm được thì một thời gian cũng bị lỗi; có thể mình giải thích như thế này trung tâm sẽ không tin đâu, nhưng đó là sự thật. Vì thế mình mới nghĩ đến việc đăng lên youtube để lưu và để chế độ riêng tư cho tất cả những video đó, nhằm để tránh gây hiểu lầm!!
Mong trung tâm hãy thứ lỗi cho việc làm này của mình. Nếu có thể, xin trung tâm hãy rút đơn khiếu nại bản quyền tới Youtube cho tài khoản của mình có thể hoạt động, mình thật lòng cảm ơn!!
Kính chúc trung tâm ngày một phát triển và luôn gặp nhiều may mắn trong con đường nghệ thuật!
Thân gửi.
B
B - 6 tháng trước
xin hỏi sao asia không tách lẻ từng bài trên CD rồi bán lẻ trên vimeo ạ ? mong asia làm như vậy để nhiều thính giả VN có cơ hội tiếp xúc và ủng hộ !!!
Carlos de Gruijter
Carlos de Gruijter - 6 tháng trước
Hello to you Asia Entertainment ,I am not so happy because i send you e mails but nobody answer me? why you send me the wrong Asia 79 i pay for a Blu ray but you send me a DVD so please help me ? my wife is Vietnamse and she surprise that you not answer my e mails ? what is wrong? greetings
Gia Lam Luu
Gia Lam Luu - 7 tháng trước
lam on post cac bai cua Phi Nhung di
Henri Tuan
Henri Tuan - 9 tháng trước
Chào Asia. Mình muốn tìm mua lại đĩa Asia có bản hợp ca "một đời áo mẹ áo em". Không biết mình phải làm thế nào ?
Gia Lam Luu
Gia Lam Luu - 10 tháng trước
lam on dag lai nhung nhac pham Phi Nhung tung trinh bay di
Minh Công Trinh
Minh Công Trinh - Năm trước
Em muốn hát hò quá mà không biết có ai chỉ giáo để được ca trên sân khấu trung tâm không nhỉ ?!!
Nguyen Thai Duy Liem
Nguyen Thai Duy Liem - Năm trước
Mang Bảo Tuấn trở lại đi ạ :(
Đạt Minh
Đạt Minh - Năm trước
10:06 AM rồi Asia. Sao vẫn chưa có livestream?????
ngọc lan đổ thị
ngọc lan đổ thị - Năm trước
cam on trung tam da giup do cac casi va xuat ban nhieu bai hat ve tinh nguoi yeu que huong dat nuoc va tinh nguoi da mat tinh yeu lua doi thuy chung vv chuc trung tam gap may nan va thanh cong phat hanh van hoa ve tinh nguoi tinh nhan loai van su kiet tuong nhu y
20only
20only - Năm trước
Dear TT Asia, nếu có thể, mong trung tâm trong một số Rewind nào đó phát lại bài Người em Vỹ Dạ của nhạc sỹ Minh Kỳ do nam ca sỹ Hoài Nam trình bày. XIn cảm ơn trung tâm.
DuYên NguYễn
DuYên NguYễn - Năm trước
I am looking for Asia 78 on Vimeo ? khi nào thì có thể mua
serenade
serenade - Năm trước
Asia có thể post lại bài hát "Thu vàng" của NS Cung Tiến do cô Thanh Lan hát trong asia "tình khúc mùa thu" được không Asia :)) (trên asia sound hay rewind đều dc). Thanks asia lắm
Rensudo Kaito
Rensudo Kaito - Năm trước
cảm ơn đã lập ra trang này để tôi có thể nghe lại hoặc cho người nhà tôi nghe lại những bài nhạc xưa mà giờ có thể rất ít người hát ! thanks Trung tâm
The Phantom
The Phantom - Năm trước
Chào Trung Tâm Asia,
Trước hết tôi rất xin lỗi vì đã đăng lại video "Bước chân Việt Nam" của trung tâm trên kênh riêng của mình, dẫn tới việc vi phạm bản quyền. Mục đích chính của việc đăng tải không có gì hơn ngoài lý do yêu thích ca khúc, cũng như phần trình bày tuyệt vời của các nghệ sĩ, đặc biệt là nữ ca sĩ Ngọc Lan (Tôi là một người trẻ thần tượng tiếng hát Ngọc Lan). Tôi thực sự không hề có ý định chuộc lợi riêng tư gì thông qua video đăng lại trên kênh của mình. Kính mong trung tâm thứ lỗi vì sự vô ý đáng tiếc này.
Nếu có thể xin trung tâm rút đơn khiếu nại từ YouTube để kênh cá nhân của tôi có thể hoạt động bình thường.
Xin chân thành cảm ơn trước, và kính chúc trung tâm cùng các anh chị em nghệ sĩ nhiều sức khỏe và may mắn trong sự nghiệp nghệ thuật.
AV
khiem ta
khiem ta - Năm trước
asia có thể tải lên bài "Nếu chúng mình cách trở" do Đan Nguyên và Băng Tâm trình bày dưới dạng HD được ko ạ? Cám ơn rất nhiều.
Luân Đình
Luân Đình - Năm trước
asia cho xin may cai link xem lai những tập asia đầu tiên được không???
tai nguyen duc
tai nguyen duc - Năm trước
cho hỏi trung tâm asia. mình có nghe bài về đâu mái tóc người thương của Hoài Linh. trong đó có đoạn hồn lỡ sa vào đôi mắt, chiều nao xõa tóc ngồi bên thềm. nhưng có ca sĩ hát bên rèm, vậy bên nào đúng nguyên bản của nhạc sĩ Hoài Linh vậy
Thái Đỗ Tình
Thái Đỗ Tình - 2 năm trước
Xin chào TrungTam Asia Channe
.
Vì tôi không hiểu luật lệ nên tôi vi phạm bản quyền, tôi xin thành thật nhận lỗi ,Tôi rất mong được sự rút đơn khiếu nại của bạn,vì tôi lập ra Tài khoản youtube này là chủ yếu để đăng hình ảnh và video tìm các chiến hữu xưa cùng binh chủng và giải trí chứ ngoài ra không có ý đồ gì khác cho nên tôi đã vi phạm và bị khoá TK Tôi xin lỗi TrungTam Asia Channel bạn về điều này mong bạn thứ lỗi cho tôi,Tôi kính mong bạn rút đơn khiếu nại để youtube mở TK lại cho tôi Kính chúc bạn luôn Vui khoẻ An bình và Hạnh phúc nhé!
Tuấn Anh Lê
Tuấn Anh Lê - 2 năm trước
Sau thành công rực rỡ của Asia 77, Asia ngày càng được sự quan tâm và ủng hộ nồng nhiệt tự phía khán giả khắp nơi trên thế giới. Asia hãy cố gắng tiếp tục giữ vững phong độ và lập trường của mình để cống hiến thêm những tác phẩm thật giá trị khác đến cho khán giả. Asia xứng đáng là trung tâm âm nhạc lớn nhất hải ngoại chứ không phải đứng sau cái bèo nhèo thúy nga nữa, mong một ngày nào đó Asia sẽ làm chủ đề về Tình ca Phạm Duy&Ngô Thụy Miên
tính nguyễn
tính nguyễn - 2 năm trước
cho em xin đầy đủ các bản album đã ra của trung tâm được k ạ!
Tran Hau
Tran Hau - 2 năm trước
Cộng tác đi
Trung Tâm Triển Lãm Mô Hình - DIECAST SHOW - REVIEW
Trung Tâm Triển Lãm Mô Hình - DIECAST SHOW - REVIEW - 2 năm trước
Tiếc thật, biết bao nhiêu danh tài và bài hát hay không thể phát được......!
Nhà sx bi tất Tại Hưng Yên
Nhà sx bi tất Tại Hưng Yên - 2 năm trước
xin lỗi vì đã up video "nửa đêm biên giới" của asia. mình nghe hay quá nên up chơi thôi.
luu nguyen van
luu nguyen van - 2 năm trước
neu em lam dc gi em mun giup them cho phong trao mot chut suc luc cua mjnh de cam thay cuoc song tuoi dep hon
luu nguyen van
luu nguyen van - 2 năm trước
cam on cac anh cac chi cac chu da noi len su that cua dat nuoc mjnh em cung la nguoi rat yeu viet nam nhung song voi che do nay thi that la chan nan khi bi nhung nha cam quyen ap buc gd em cung bi chinh quyen cuop dat de ban cho nguoi khac va ca chuc nam nay ko giai wuyet cho gd em
Lê Tới
Lê Tới - 2 năm trước
Xin hỏi. Vì sao Asia thời gian gần đây gỡ bỏ hầu hết DVD trên youtube hết vậy. Mảng Digital là 1 lợi nhuận khổng lồ. Nếu Asia biết khai thác
duy tran
duy tran - 2 năm trước
có ai giúp mình coi asia 76 được không
duy tran
duy tran - 2 năm trước
sao mình không xem được các trương trình của asia vậy
văn lai
văn lai - 2 năm trước
tại sao the asia channel kiện kênh ngoc ơi la ngoc ???ngoc yêu thích asia và yêu thíh giọng hát ca sĩ hải ngoại,nậy mà bạn báo cáo youtube cảnh cáo ngoc....đúng ra bạn nên gửi tin nhắn nói mình ,mình sẽ xóa,lỗi là mình chưa xin phép asia,làm liều tải về .mình là ngoc nè!
văn lai
văn lai - 2 năm trước
██▀▄─██▀─██▀█─██─█─▀██▀─██─██▀­─██─█─██ ██▀▄─██▀─██▀█─██─█──██──██─██▀­─██─█─██ ███▀─███─██─█─▀███──██──██─██─­─▀███─███ ░░░░████░████▄░██░████░██▄░██░████­­­­­­­­­­­­­▄░░░░ ░░░░██▄░░██░██░██░██▄░░███▄██░██░▀­­­­­­­­­­­­­██░░░ ░░░░██▀░░████▀░██░██▀░░██▀███░██░▄­­­­­­­­­­­­­██░░░ ░░░░██░░░██░██░██░████░██░░██░████­­­­­­­­­­­­­▀░░░░♥Hugs♥

❥╔██║█─██║█─▄█▀▀║─█▀▀▀▀──▄█▀▄░▄▀█▄──╗OF ❥╠▌▐▄█─▌▐║█─▌▐║▀█─▀▀▀▀█──█▄▀█▄████──╣..╔­╗╔═╦═╦═╦═╗
❥╠██║█─██▄█─▀███▀─█████───▀█████▀───╣..║­╚╣╬╠╗║╔╣╩╣ ❥╚──────────────────────────▀█▀─------- .╝..╚═╩═╝╚═╝╚═╝❤hello
văn lai
văn lai - 3 năm trước
✿───█║─♥▄█▀▀█▄║•█║█║•█▀║─♥─▄██║─█║ⓨ..(')•´¨'•(')✿•*´¨'*•.¸¸ ✿───█▄║♥██║─██║•▀▄▀║•█▀║─♥─███║─█║♫...( '◕¸◕' )┊   ┊  ┊ ✿──────♥██║─██║•────•▀▀║─♥─███║─█║ⓨ.(").►•◄(")┊   ┊  ☆ ✿──────♥▀█▄▄█▀║•────•────♥─▀██▄▄█║ⓨ..(,,,,)♥(,,,,)┊   ★... ☆ 
H Nguyen
H Nguyen - 3 năm trước
Hello Asia channel có gì lạ không anh ?
love huỳnh mai
love huỳnh mai - 3 năm trước
███████▄▀███████▀▀▀█▀▀▀███████▀▄████████ █▀▀▀█████▄▀████░░▄▄░▄▄░░████▀▄████▀▀▀▀▀█ █░░░███████▄▀██▄░▀███▀░▄██▀▄██████░░▄▄▄█ █░░░███▀▀▀▀▀▀▄▀██▄░▀░▄██▀▄█▀▀██▀▀█░░░░░█ █░░░░░█░░▄▄░░██▄▀██▄██▀▄███░░██░░█░░▀▀▀█ █▄▄▄▄▄█░░▀▀░░████▄▀█▀▄█████▄░░░░▄█▄▄▄▄▄█ ███████▄▄▄▄▄▄██████▄█████████▄▄██YOU████
love huỳnh mai
love huỳnh mai - 3 năm trước
███████▄▀███████▀▀▀█▀▀▀███████▀▄████████ █▀▀▀█████▄▀████░░▄▄░▄▄░░████▀▄████▀▀▀▀▀█ █░░░███████▄▀██▄░▀███▀░▄██▀▄██████░░▄▄▄█ █░░░███▀▀▀▀▀▀▄▀██▄░▀░▄██▀▄█▀▀██▀▀█░░░░░█ █░░░░░█░░▄▄░░██▄▀██▄██▀▄███░░██░░█░░▀▀▀█ █▄▄▄▄▄█░░▀▀░░████▄▀█▀▄█████▄░░░░▄█▄▄▄▄▄█ ███████▄▄▄▄▄▄██████▄█████████▄▄██YOU████
monguocthaibinh
monguocthaibinh - 3 năm trước

✿┼┼┼┼▄█▀▀░║▄█▀▄║▄█▀▄║██▀▄║╬♡╬╬✿╬╬♡╬╬♡╬╬✿╬╬♡ ┼✿┼┼┼██║▀█║██║█║██║█║██║█║╬♡╬╬♡╬╬✿╬╬♡╬╬♡╬╬✿ ┼┼✿┼┼▀███▀║▀██▀║▀██▀║███▀║╬✿╬╬♡╬╬♡╬╬♡╬╬✿╬╬♡ ┼┼┼✿┼┼┼┼┼✿┼┼┼┼┼┼✿┼┼┼┼┼┼✿┼┼┼┼┼┼┼┼✿┼┼┼┼┼┼┼┼✿ ╬♡╬██▄║▄█║▄█▀▄║██▀▄║██▄║█║██║██▄║█║▄█▀▀░║╬♡ ╬♡╬██║█║█║██║█║██▀▄║██║▀█║██║██║▀█║██║▀█║╬♡ ╬♡╬██║█║█║▀██▀║██║█║██║░█║██║██║░█║▀███▀║╬✿Happy Sunday ;))
văn lai
văn lai - 3 năm trước
────█████▄─────▄█████▄
─▄█▓▓▓▓▓▓▓█▄─▄█▓▓▓▓▓▓▓█▄
▐█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█▌
██▓▓▒▒▒╔══╦╦╦═╦═╦╦╗▒▒▓▓██
██▓▓▒▒▒╚╗╔╣═║╬║║║═╬▒▒▓▓██
▐█▓▓▒▒▒▒╚╝╚╩╩╩╩╩╩╩╩▒▒▓▓█▌
─▀█▓▓▒▒░░░Y░O░U░░░▒▒▓▓█▀
───▀█▓▓▒▒░░S░O░░▒▒▓▓█▀
─────▀█▓▓▒▒MUCH░▒▓▓█▀
───────▀█▓▓▒▒▒▓▓█▀
─────────▀█▓▓▓█▀
───────────▀█▀░..happy today! trung tâm asia
Chinh Luong
Chinh Luong - 4 năm trước
Asia REALLY need to look into having music available via iTunes and Google Play. Limiting to just CD just won't cut it anymore.
Triet Nguyen
Triet Nguyen - 4 năm trước
Trung tâm Asia đã có những DVD mùa hè rực rở mà không thấy có DVD nào về mùa thu hay là lần này trung tâm Asia làm thử DVD Cali Khung Cửa Mùa Thu đi được không ?
Hoang Nguyen
Hoang Nguyen - 4 năm trước
'''''dân chủ của mỹ''''
Tùy theo nguồn, số người Việt Nam bị thiệt mạng trong chiến tranh Việt Nam là từ 3 đến 5 triệu, hàng triệu người khác tàn tật và bị thương. Những người sống sót tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng về kinh tế xã hội và môi trường mà cuộc chiến đã gây ra. Trong đó có tỷ lệ dị dạng bẩm sinh cao nhất thế giới[190] Hàng vạn nạn nhân chất độc hóa học tại Việt Nam hiện nay (Xem Chất độc da cam). Một nửa diện tích rừng mưa của Việt Nam bị phá hủy.[191] Mỹ đã rải ở miền Nam Việt Nam 45.260 tấn (khoảng 75 triệu lít) chất độc hóa học,[192][193] sự tàn phá môi trường do Mỹ gây ra lớn đến mức đã làm phát sinh một từ tiếng Anh mới, ecocide
Binh , Nguyen Ngoc
Binh , Nguyen Ngoc - 4 năm trước
Truớc hết, tôi xin cám ơn trung tâm Asia đã cho tôi và người Việt toàn cầu được thưởng thức những chương trình ca nhạc đặc sắc; nhất là những đĩa DVD về người lính. Tôi chỉ là muốn chia sẽ thêm những thông tin về Việt Dzũng, sau khi được xem DVD " GOLDEN ASIA: HÙNG CA SỬ VIỆT 2 ". Về thân thế của nhạc sĩ Việt Dzũng : thân phụ của Việt dzũng là cựu thiếu tá bác sĩ quân y, ông còn là dân biểu Hạ nghị viện của nền đệ nhị cộng hòa nước Việt-Nam cộng hòa.
A lê Dư
A lê Dư - 4 năm trước
chào Asia entertainment,,các bạn có thể cho biết là tại sao Asia entertainment lại không giới hạn về số lượng MC trong khi Van son entertainment và Thuy Nga production's chỉ có 2 MC mà thôi đó là Việt Thảo,Nguyễn cao kỳ Duyên và Nguyễn Ngọc Ngạn.cảm ơn
Tường Vi Võ Lậm
Tường Vi Võ Lậm - 5 năm trước
Hi Anh Luân,e là Võ Lâm Tường Vi,a Luân đoán đúng rồi đó,e là Tiểu Dinh đó anh,a Luân gửi CD cho e về địa chỉ này nha a Luân :) .Thanks a Luân nhiều lắm :)
Van Nguyen
4806 Sunburst Ln
Charlotte NC 28213
704-737-1490
Thien Hoang
Thien Hoang - 5 năm trước
LƯU NHƯNG DAYS XANH
Hieu Le
Hieu Le - 5 năm trước
tam doan
Phan Hùng
Phan Hùng - 5 năm trước
tôi muốn đâu quân cho asia
 - 5 năm trước
love the making of Asia hope to see more show coming
Tai Phan
Tai Phan - 5 năm trước
Hành trình tuổi hai mươi tiếng quê hương vọng mãi,
Sài Gòn ngày ba mươi, Bắc Nam chung bài ca.
Hành trình tuổi hai mươi theo bước chân anh hùng,
từ mọi miền quê xa xôi về đây chung bài ca.
Băng qua Trường Sơn, ...... Tuổi hai mươi đẹp sao ước mơ xanh.
kinglimerules339back
kinglimerules339back - 5 năm trước
sign competition
tiengnoinhanloai
tiengnoinhanloai - 6 năm trước
Xin quý bạn có thể upload Victoria Tố Uyên phỏng vấn dân biểu Ed Royce (Feb 18 2012) trên youtube cho các bạn ở VN có thể xem và biết rõ hơn về tình trạnh nhân quyền tại nước nhà. Xin cảm ơn nhiều.
Blade Lee
Blade Lee - 6 năm trước
Tui de nghi TrungTamAsiaChannel post bai Anh La Ai co' title la tieng Anh de pho bien cho nguoi My biet nhieu hon, do co the co nhieu nguoi View the video and vote. Choose a good English title, like "Who are you? Human Right, Freedom for VietNam", hay title no do', etc
 - 6 năm trước
hay qua ...hy vong loi ca va tieng cua cac anh se giup duoc Viet Khang.
Doug Ross
Doug Ross - 6 năm trước
Chúc mừng sinh nhật!
Hoang Nguyen
Hoang Nguyen - 6 năm trước
Happy New Year TrungTamAsia !
 - 6 năm trước
Very nice Channel....like it very much......Best Regards....
Hung Tang
Hung Tang - 6 năm trước
Rất vui và cám ơn ASIA Channel nhiều
Music Family
Music Family - 6 năm trước
woa!
Hoang Nguyen
Hoang Nguyen - 6 năm trước
Trung tam Asia da " hide " channel comments, nhu vay tuc la Asia khong muon cho nhung Fans phat bieu nhung y kien, nhu vay se mat di nhung cai hay truyen thong tu truoc toi gio : THE FREEDOM OF SPEECH ; THE FREEDOM OF EXPRESSION
Come on Asia together We stand
Hao Tran
Hao Tran - 6 năm trước
Xin chào các thành viên của đài,em là 1 người sống ở VN nhưng rất thích xem chương trình của đài.Mà thích nhất là chương trình có sự xuất hiện của chị TÂM ĐOAN.
Leeza Nguyen
Leeza Nguyen - 6 năm trước
Hi Asia channel
trần hiếu
trần hiếu - 6 năm trước
teen cộng sản?híc.mày thử hỏi xem mày biết bao nhiêu chữ về lịch sử nước ta.bắ đầu từ năm 1005
thinhtenmiendep
thinhtenmiendep - 6 năm trước
Vietnam ơi, tới bao giờ..... vinhdanhnguoiviet. com; tonvinhnguoiviet. com
 - 6 năm trước
vẫn có cs cũ đó chứ,nhưng cũng phải để cho những thế hệ tiếp nối có cơ hội thể hiện thì chương trình mới được phong phú...các bạn có đồng ý không?
4AnhEm
4AnhEm - 6 năm trước
Thưa Quý Vị TT Asia, anh Nam Lộc, Anh Việt Dzũng, và quý độc giả... . chúng tôi muốn trở về thăm trại Tị Nạn Songkhla ở Thái Lan, nhưng rất tiếc chúng tôi không biết địa điểm chính xác của trại Tị nạn này nằm ở vùng nào, ở quận nào, tên gì ở tỉnh Songkhla. Quý vị nào biết xin cho chúng tôi biết rỏ chi tiết, nơi này.. Xin quý vị giúp chúng tôi . Xin cám ơn nhiều.
 - 6 năm trước
Em này có số 94 ở nick mrnamdeptrai94 nên chắc sinh năm 94, mà cái nick thì nhìn là biết con nít rồi, mong các chú các bác VNCH rộng lượng thương cho em nó, em nó chắc mới học hết lớp 12, nghe thầy cô dạy dỗ nên chưa biết gì đâu...
nguyen dang sy
nguyen dang sy - 6 năm trước
Hy Vọng Asia sẽ post những dvd asi a lên cho người trong nước được xem
angel tran
angel tran - 6 năm trước
Tam Doan oi tai sao dai truyen hinh SBTN khong phat hinh Lam Thuy Van Show nua vay ?
Duy Thành Nguyễn
Duy Thành Nguyễn - 6 năm trước
Chúc người Việt ở hải ngoại luôn suôn sẻ trong công việc và luôn hướng về quê hương VN dấu yêu ....
Purpletulipful
Purpletulipful - 6 năm trước
Thanks for new DVD Hung Ca Su Viet. I love it.
Best wishes to all of you.
God bless,
Tongz Dinh
Tongz Dinh - 6 năm trước
Đang coi dĩa asia 68 HCXV nè Pà kon...sao không có ca sĩ cũ xưa ta,lạm dụng ca sĩ trẻ nhiều quá...mất hay rùi...pó tay chấm com Ttâm asia lun
Rosie Tran
Rosie Tran - 6 năm trước
Hi Asia channel ! I'm your fan too.
phuongthao0285
phuongthao0285 - 6 năm trước
cho em hỏi kì này ASIA sao ko làm fullshow cac ca si nữa
em rat thích xem chương trình ấy. Sao vậy ạ?
azndork87
azndork87 - 6 năm trước
lots of my friends my age (20 somethings) think that ASIA is getting boring and outdated and too political. i beg to differ. YOU GUYS ARE AWESOME! can`t wait for Hung Ca Su Viet! PLEASE make a second volume of this theme because i can tell the first one will be exceptionally good and people like me, will thirst for a second one! THANKS!
AyoVo
AyoVo - 6 năm trước
Stop with the clips! Full shows
4AnhEm
4AnhEm - 6 năm trước
"Toàn Dân Nghe Chăng Sơn Hà Nguy Biến ! " .. Ca Sĩ Y Phương ca hay quá ! tiếng hát từ tấm lòng của con dân Việt Yêu Nước. Một Dân Tộc muốn tồn tại thì Dân Tộc đó phải biết làm lên những trang sử nối tiếp cho con cháu.Các thế hệ sau phải tiếp tục như thế, thì dân tộc đó sẽ tồn tại.
Cám ơn Trung Tâm ASIA và Ca Ðoàn Ngàn Khơi...........với DVD Hùng Ca Sử Việt .
mayer5420
mayer5420 - 6 năm trước
Nghe dàn nhạc Ðại Hoà Tấu của Ca Ðoàn Ngàn Khơi đã thấy hay rồi. có mấy khi mà Ðại Nhạc Hội của Người Việt được nghe dàn nhạc Ðại Hoà Tấu như thế. Những bài Hợp Ca Hay Nhất cũng cần Dàn Nhạc Ðại Hòa Tấu như Ca Ðoàn Ngàn Khơi làm nổi bật những cái hùng của nó.
Hợp ca thì phải Hùng, nhưng nếu thiếu dàn Nhạc Ðại Hoà Tấu thì nó sẽ kém đi cái hùng của nó.. Như chị Diệu Quyên nói cái sơ sót kỷ thuật, cái đó nhỏ thôi, cái đáng tiếc là Nhạc Phẩm "Hòn Vọng Phu" lại không đủ bộ. Vì Ba bài Hòn Vọng Phu liên tục sẽ nói lên cái cảnh Hào Hùng của Lịch Sử VN. Nghe 3 bài HVP sẽ hiểu 3 thế hệ nối tiếp và hi sinh thế nào để bảo vệ đất nước.
Tom Truong
Tom Truong - 6 năm trước
Maybe you should make a video about the weather so more people can see it.
Leeza Nguyen
Leeza Nguyen - 6 năm trước
chào Asia channel, tôi là fan ở VN. Rất thích xem chương trình ca nhạc của Asia . Xin nhờ Asia channel chuyển lời chào Hello với ca sĩ Quốc Khanh được không ?
Nếu có thể được thì cho phép tôi yêu cầu ca sĩ Quốc Khanh hát một bản nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 được không ? bản nhạc hay quá có tên là " Biệt Khúc " nếu được hát bởi giọng hát của Quốc Khanh trên chương trình của Asia thì thật tuyệt vời. ( bản nhạc tôi đã saved ở my favourites )
Thành thật cảm ơn Asia channel...thank you very much !
 - 6 năm trước
dạo này Asia Chanel chẳng update phỏng vấn gì cả chán wá
LaNa4U
LaNa4U - 6 năm trước
I really hope Asia will come out with DVD Hung Ca Su Viet real soon. I am really looking forward for this DVD! =)
Hồ Thùy Dương
Hồ Thùy Dương - 6 năm trước
Hi Asia channel, I never see Anh Minh on your shows lately. Anh Minh used to be performing with Thuy Huong. They are both amazing talented girls.But I only saw Thuy Huong interviewed . Is Anh Minh not Asia member any more ?
dumavietcong1234
dumavietcong1234 - 6 năm trước
Cựu Phi công Lê Xuân Nhị viết về... Giặc Lái Nguyễn Cao Kỳ

NCK là một tên Quá Vô liêm-sĩ !!!!!
Tại sao tên NCK lại giật vợ của người đàn em chiến-hữu đã nâng đỡ mình là cựu Đại Tá Võ văn Ân ??
Huynh-đệ chi binh ???
"Vài tháng sau, vựa tôm của NCK khai phá sản, nhận chìm luôn xuống lòng sông không biết bao nhiêu tiền của. Sau đó, NCK biến mất khỏi thành phố, dắt theo luôn bà vợ... mới cưới là bà vợ của người đàn em đã nâng đỡ mình là cựu Đại Tá Ân. Ai muốn biết thêm tường tận chi tiết xin đón đọc tập hồi ký nẩy lửa nhưng cũng đầy nước mắt của Đại Tá Ân sẽ xuất bản trong năm tới."
china hell
china hell - 6 năm trước
chi Mai Vy dep va de thuong qua!
 - 6 năm trước
Chi Thuy Duong oi, chi co the de nghi nhung khach moi co gang noi tieng Viet dc ko?
SiEiOntop
SiEiOntop - 6 năm trước
xin chào trung tâm asia
china hell
china hell - 6 năm trước
Thuy Huong de thuong qua! ung ho co ay nhe!
LaNa4U
LaNa4U - 6 năm trước
To Asia Channel/Thuy Duong/Tam Doan: minh rat thich coi Asia Channel, rat thu vi va nhieu nu cuoi. Tuy nhien la vay, minh chi co' them mot y' kien la the nay. Minh de y' rat lau tu ngay dau cua Asia Channel. Hau nhu ca si nao cua Asia cung da len Asia Channel roi. Ta.i sao la.i khong co' Lam Nhat Tien. Hy vong nhung ngay sap toi co' the...du mot lan cung duoc...xin Thuy Duong hoac Tam Doan pv Anh LNT xem nhu the nao. Thanks and have a good day Asia Channel's Youtube! =)
H Nguyen
H Nguyen - 6 năm trước
Hello Asia Entertainment, will you post and update " Giong ca vang " auditions on youtube channel ?
I love it !!!
 - 6 năm trước
Hoa Tường Vy hát giống Phi Nhung quá
Tin Do
Tin Do - 6 năm trước
Cám ơn Nuyễn Hồng Nhung, Hồng Đào, và Thùy Dương.
Đây là show rất vui từ trước đến giờ.
Onhoa Le
Onhoa Le - 6 năm trước
show Thuy Duong phong van Chi Dieu Quyen va Be Lala rat la hay...nghe 3 nguoi noi chuyen ma that cam ddong...toi. nghiep cho nhung ddua tre va cac co con gai ben Mien...T mong rang on tren ban phuoc lanh cho 3 nguoi co dday ddu suc khoe va nghi luc dde giup nhung nguoi khon kho...thanks ! Thuy Duong and a good show!
 - 6 năm trước
Hi hi...xem phỏng vấn anh Trúc Hồ nhớ chuyến đi Phnompenh hồi Tết...sẽ trở lại đất nước này...
Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương - 6 năm trước
Anh Trúc Hồ sáng tác nhạc rất hay, nhưng anh nói chuyện ...không có duyên.
Xin lỗi nha anh Trúc Hồ..
china hell
china hell - 6 năm trước
ung ho THIEU KY ANH,mong anh luon ghi nho nhung gi ma BON CONG SAN BAC VIET NAM da gay ra nhung dau kho cho NGUOI DAN VIET NAM,NHUNG NGUOI LINH ,THUONG PHE BINH VA GIA DINH THAN NHAN sau 1975 BI TU CONG SAN ,hay XUNG DANG LA CON CUA NGUOI LINH VIET NAM
china hell
china hell - 6 năm trước
nghe co PHUONG LIEN ke chuyen rat la cam dong ,co noi ra nhung loi rat la
chan that,van giu trong long dong mau VIET NAM CONG HOA
 - 6 năm trước
Chị Tâm Đoan dễ thương quá, thích chị Đoan mặc áo dài, đẹp lắm!
Vy T
Vy T - 6 năm trước
Yêu cầu Asia Channel mời nghệ sỹ Chí Tâm, cám ơn!
cothan VN
cothan VN - 6 năm trước
trung tam ASIA Should do good show like thuynga 100 or Do thanh,PLEASE STOP DOING THE SAME OLD THEME ABOUT THE WAR.,OLD SOLDIERS, old SAIGON we need entertainment,we dont want to see the same old ting again and again please do good shows like mua he ruc ro 2004
Hoang Nguyen
Hoang Nguyen - 6 năm trước
I love Asia channel.
P.S: I love Thuy Duong too. Even there're some negative comments about Thuy Duong, but for me personally Thuy Duong is great for her role.
Triet Nguyen
Triet Nguyen - 6 năm trước
Tôi rất ủng hộ ý kiến phõng vấn nhiều ca sĩ khác nhau, kễ cả những ca sĩ không thuộc về Trung Tâm Asia để tránh sự lập đi lập lại miễn sao miễn sao chủ đích và lập trường của họ không theo cộng là được rồi và tôi nghĩ nếu được như vậy thì sẽ làm cho Trung Tâm Asia có thêm nhiều mầu sắc mới lạ và hấp dẫn được nhiều người xem. Kính Chúc Trung Tâm Asia sẽ gặt hái được thật nhiều thành công trên con đường sinh hoạt nghệ thuật.
beautyosunset
beautyosunset - 6 năm trước
Yêu cầu Asia Channel phỏng vấn cs Hương Lan, Thái Châu, Dalena, Vu Khanh. It's a good idea to interview a variety of different singers/performers on your show, rather than the same ones over and over again. Also, if I may make a suggestion, try not to interject while your guest is talking, let them express their thoughts and finish their own sentences. As a host, you have plenty of time and opportunities to talk, the audience tune in to listen to the guest, not the host of the show. Thanks for listening. :^)
china hell
china hell - 6 năm trước
luon luon ung ho TRUNG TAM ASIA
china hell
china hell - 6 năm trước
luon ung TRUNG TAM ASIA
Onhoa Le
Onhoa Le - 6 năm trước
I love Asia Channel very much !
 - 6 năm trước
Cam on trung tam Asia rat nhieu. Minh mong trung tam se moi lai ca si Bao Tuan tro lai. Cho du phong van tren Asia Channel cung duoc. Thank!
china hell
china hell - 6 năm trước
xin co y kien voi TRUNG TAM ASIA ,minh vua xem xong dvd SAI GON NOI NHO 68 ,bai hat TOI TRO VE THANH PHO do CARDIN hat phai mac quan phuc VIET NAM CONG HOA,vi LINH vua o chien truong ve tham thanh pho ma.
hoanghon nhoanh
hoanghon nhoanh - 6 năm trước
thanks
yêu TĐ
yêu TĐ - 6 năm trước
Tâm Đoan rất duyên dáng
Hoang Nguyen
Hoang Nguyen - 6 năm trước
Tôi thật may mắn có được DVD Anh Bằng " Giòng Nhạc Lưu Vong " original copy của người bạn là Việt kiều Mỹ mang về VN tặng. Đúng là DVD gốc nên âm thanh và hình ảnh thật là tuệt ( chất lượng ). Tuy nhiên có một điều tôi rất tiếc là trong đó không có bản nhạc mà tôi rất ưa thích mà trước kia do ca sĩ Gia Huy hát có tên là KỲ DIỆU mà nhạc sĩ Anh Bằng phổ từ thơ của cố thi sĩ Nguyên Sa....tiếc thật !
Lần đầu tiên nghe bài Kỳ Diệu mà tôi bị....goose bumps !...quá hay !
Rất mong sẽ được nghe lại vào một dịp khác
dumavietcong1234
dumavietcong1234 - 6 năm trước
Thằng LÔNG - ĐÍT - MẠNH thời gian gần đây nó đã từng tuyên bố là thằng bố đẻ của nó vẫn còn Trinh , . Và nó bắt hết tất cả mọi người dân trong nước phải công nhận thằng bố của nó là CÒN TRINH ,
Vậy thì người dân chúng tôi cũng phải hô to khẩu hiệu là :
" HOAN NGHÊNH BÁC HỒ CHI MINH CÒN TRINH VÔ ĐỊCH MUÔN NĂM " , để cho vừa lòng nó , không thì nó bảo chúng tôi là phản động . nếu người dân nào mà nói là bác hồ còn Trinh , thì người đó là người Tốt ; Còn những người dân nào mà không công nhận là bác hồ còn Trinh thì người dân đó là .. Phản động !!!!
dumavietcong1234
dumavietcong1234 - 6 năm trước
Trung-Cọng giup HỒ CHÍ MINH đánh bại thực dân Pháp bởi vì Trung-Cọng muốn thay thể Pháp cai-trị Viet-nam thêm 1000 năm nữa. Thấy chưa
HỒ CHÍ MINH luôn luộn bợ đit anh em Mao-trạch-Đông nay sáng mặt ra chưa ???
TheDoom13
TheDoom13 - 6 năm trước
how come i never see u guys interviewing Philip Huy?? Can u do that??
china hell
china hell - 6 năm trước
nong long doi ngay phat hanh,cam on TRUNG TAM ASIA nhieu lam !.....
tat ca cac bai hat thoi VIET NAM CONG HOA that tuyet voi,that la y nghia.
cam on tat ca nhac si truoc 1975,nhieu lam.
Truc Ho noi rat rat dung.
china hell
china hell - 6 năm trước
ung ho ASIA het minh
dong luc
dong luc - 6 năm trước
Truc Ho do the good job, thankyou
dumavietcong1234
dumavietcong1234 - 6 năm trước
Trung cộng uy hiếp Việt cộng
vanessa nguyen
vanessa nguyen - 6 năm trước
Trung tam Asia is the best
dumavietcong1234
dumavietcong1234 - 6 năm trước
hỡi các thanh niên VIỆT NAM nhà cầm quyền trung quốc đang muốn thôn tính VIỆT NAM. chúng ta là công dân VIỆT NAM .chúng ta hãy lên tiếng để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà cha ông ta để lại
vn.yahoo.com
Purpletulipful
Purpletulipful - 6 năm trước
Cam on Trung Tam Asia da lam nhung tapes, DVDs nhac rat co gia tri de de cao tinh tu dan toc.
Gui den qui vi long biet on.
God bless
dumavietcong1234
dumavietcong1234 - 6 năm trước
ThủyĐiện Phú Yên Ưu Tiên Thuê Công Nhân Hoa Lục.Trong khi dân Việt Nam tìm việc khó khăn, nhiều nơi tỉ lệ thất nghiệp cao, một công trình thủy điện Phú Yên lại ưu tiên tạo việc làm cho người Trung Quốc. Ho-Chi-Minh làm tay sai và chó săn cho Trung-Cong
Natasia Nguyen
Natasia Nguyen - 6 năm trước
Từ xưa đến nay , hầu hết tất cả Những bài hát HỢP CA của Trung Tâm ASIA , lúc mở đầu chương trình cũng như chấm dứt chương trình ÐỀU HAY NHẤT, Người xem luôn luôn nhớ và lưu lại trong tim của người xem không bao giờ quên. THẬT CÁM ƠN Trung Tâm ASIA thật nhiều... và nhiều lắm. DVD ASIA 68 này xin có thêm lời cám Ơn đến Nhạc Sĩ BÁC ANH BẰNG, bài hát làm thổn thức tái tim tôi. Không Quên Lời Bác Dăn : " Cháu chẳng dám quên hận quân xâm lăng", và "Cháu sẽ không quên quân thù hại nhà ! "
Hạt Sương Long Lanh
Hạt Sương Long Lanh - 6 năm trước
Thanks for everry things Asia channel
Huỳnh Trân
Huỳnh Trân - 6 năm trước
Mix thấy singer nào mà hát không được quan trọng là hay! mong bạn hiểu vì có nhiều singer đã đến tuổi về hươu rồi nên khó mà mời được họ hát lắm! ca sĩ trẻ của Trung tâm Asia toàn nhưng singer góc Việt chất giọng hay nên cho hát những bài nhạc xưa cũng hay! :) đó là giúp giới trẻ không quên cội nguồn của nhạc nền Việt xưa! :)
Tongz Dinh
Tongz Dinh - 6 năm trước
Trong cuốn KN 36 năm viễn xứ,dòng nhạc lưu vong Anh Bằng.Trung tâm Asia lạm dụng ca sĩ trẻ nhiều quá...tui chẵng thấy ca sĩ nào như CLi,TTu,HOa,TVU,TTh,GTu,TLa...vv...( hay là cát xê các ca sĩ này cao quá nên mời kg noi à) tui thấy mất hay rồi. Hy vọng trong cuốn Asia 68 sau không có bị trường hợp này nửa nha...kg thì bye bye Asia luôn nha.
china hell
china hell - 6 năm trước
cam on Thuy Duong da phong van Nu Danh Ca THANH THUY ,nghe co ke ve SAIGON truoc 1975 rat la cam dong ,xin hoi Thuy Duong thang 9 Trung Tam ASIA sang UC trinh dien co Nu Danh Ca THANH THUY khong? boi vi gia dinh chi o SYDNEY. va san day cung yeu cau Thuy Duong phong van Nu Danh Ca MAI LE HUYEN cam on Thuy Duong nhieu.(chi Phuong SYDNEY)
dumavietcong1234
dumavietcong1234 - 6 năm trước
Báo Người Lao Động Đăng Trích Đoạn Băng Ghi Âm: Công An Đánh Chết Nạn Nhân Vì Vợ Nạn Nhân Từ Chối Sex
Thanh Nguyen
Thanh Nguyen - 6 năm trước
I love asia channel -only ASIA video fihgt for freedom and human right for VIETNAM
ThanieKB
ThanieKB - 6 năm trước
awesome new videos ;]
Trina N
Trina N - 6 năm trước
Requesting Tam Doan finds a better word to replace "tui. na`y", i.e. "anh chi em nghi si". Not a good choice of word to use as a host. Just a suggestion. ;0)
china hell
china hell - 6 năm trước
SAI GON truoc 1975 con nguoi duong pho tat ca deu tuyet voi hon sau 36 nam qua bi GIAC CONG SAN HA NOI chiem doat HON NGOC VIEN DONG CUA MIEN NAM VIET NAM. CHA CON TU BAN DO CUA CONG SAN BAY GIO CUOP DOAT TREN XUONG MAU CUA NGUOI DAN HIEN LANH DAU KHO ,BAT CAC NHA DAN CHU KHI HO LEN TIENG NOI .
china hell
china hell - 6 năm trước
mong trung tam ASIA cho cac nam ca si hat nhung bai tinh ca cua linh va mac nhung bo do linh VIET NAM CONG HOA,cam on trung tam ASIA rat nhieu nhieu!!!!!!
 - 6 năm trước
This is awsome...ASIA
dumavietcong1234
dumavietcong1234 - 6 năm trước
Ho-Chi-Minh la` phan? dong. ill-educated man did bring Vietnam to hell. Look at Vietnam now, it is in the bottom of the world after Communist took over on April 30, 1975.
dumavietcong1234
dumavietcong1234 - 6 năm trước
youtube.com/user/BacHoChiMinh

Tao la Ho-Chi-Minh, sold Vietnam for Communist Marxist China. I loved to see Vietnam going to hell
ThanieKB
ThanieKB - 6 năm trước
awesome.. support vietnamese entertainment all the way ;]
Vũ Bão
Vũ Bão - 6 năm trước
asia la` phan? dong. may` doi mua dia cua? bon no'
may` co' van' do` ve` nao~ ah`
AnMarie Nguyen
AnMarie Nguyen - 6 năm trước
Tam Doan, you are a natural interviewer.
Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương - 6 năm trước
Không ngờ Asia Entertainment cũng có ở Youtube, hay quá .
 - 6 năm trước
Show Channel nay hay qua di good.
Anonymous YT
Anonymous YT - 6 năm trước
I love watching Asia Channel. During interview with Orchid Lam Quynh, Thuy Duong should use better wording instead of "Sòng Phẳng" thì nên dùng "Công Bình hay Chánh Đáng" thì văn hoa hơn; nhưng tình huống gấp rút nhiều khi cũng khó tìm chử cho hoa mỹ. Keep up you are doing great !
H Nguyen
H Nguyen - 6 năm trước
I wish..I hope Trung Tâm Asia will have a singing contest anually in searching for the young talented Vietnamese singers to preserve Vietnamese culture and music. just like American Idol and The Xfactor in UK.
That's gonna be so wonderful !
china hell
china hell - 6 năm trước
xinTAM DOAN,THUY DUONG phong van co THANH THUY,LE TAM,LAM NHUT TIEN,BAO TUAN,DUY LINH,
Paula V.
Paula V. - 6 năm trước
I love this show! I just watched a new dvd. The one where Quoc Khanh sings all 14 songs with guests such as Mai Than Son and Doan Phi
NakedFruitFlower
NakedFruitFlower - 6 năm trước
I love this show! rất là thật doesn't feel set up! keep up the awesome work chị TDs ;)
NakedFruitFlower
NakedFruitFlower - 6 năm trước
anh Trúc Hồ - please continue to create beautiful music!
Lily Moon
Lily Moon - 6 năm trước
Từ 35 năm nay tôi chưa từng nghe,xem lại được bài"Mộng bay cao";"Mầu hoa bí".Nếu được,xin yêu cầu TT Asia cố gắng đưa lên một lần để không bị rơi vào quên lãng.
Một cựu SQ Nhảy Dù ở Br.
Anh Bui
Anh Bui - 6 năm trước
Toi dong y Ho H Yen ca the loai nhac nay rat hay!
hoa1sen
hoa1sen - 6 năm trước
Pls pls do an interview with Da Nhat Yen!!! She is such a pretty and talented singer/ dancer and was my fabourite from trung tam Asia!! It is such a shame that i don't see her on your DVDs anymore. Thanks in advance.
dinh nam
dinh nam - 6 năm trước
trung tâm asia co the phong van Dan Nguyen lan toi dc ko a? em muon hoi anh Dan da co nhac pham nao moi chua
 - 6 năm trước
De nghi Thuy Duong , Tam Doan phong van chi Thy Van lan toi.
H Nguyen
H Nguyen - 6 năm trước
Thank you for being a friend, I love Asia Entertainment 's video music much more than Trung Tâm Thúy Nga.
Wish you all the best in music business !
china hell
china hell - 6 năm trước
co the nao trung tam asia moi cac si minh vua nhac den hat lai ko? vi cac ca si nay hat hay va de thuong ! cam on nhieu lam!!!
china hell
china hell - 6 năm trước
de nghi thuy duong va tam doan phong van ca si le tam ,bao tuan , duy linh ,hoang nam,da nhat yen,thuy tram,v.v..lau qua roi ko hat ,buon ghe, cam on nhieu
LaNa4U
LaNa4U - 7 năm trước
What happen to phong van cua Trinh Hoi on Asia Channel? Hmmm... =/
Onhoa Le
Onhoa Le - 7 năm trước
Cong nhan phai noi la Thuy Duong qua tuyet...vua co sac vua co tai...hy vong trong lai Trung Tam Asia cho ThD hat ddeu ddeu, vi Co Nang hat rat hay..!
Onhoa Le
Onhoa Le - 7 năm trước
Hy vong 2 chi TD va ThD phong van chi Bao Chau..thanks
LaNa4U
LaNa4U - 7 năm trước
@nhomottem - mat goc...toi cung la tui tre day. Dung co' o do' ma ngao ma.ng. Mat nuoc ve tay TQ roi khoc day nhe'.
@Hosts TD - cuoc phong van cua Chi DQ va Anh TH rat vui, y' nghia, guong mau that su! Thank you for the great interview. =) Happy V-Day!
Onhoa Le
Onhoa Le - 7 năm trước
Cam on TD va ThD dda cho xem cuoc phong van cua anh chi Truc Ho va Dieu Quyen....sau khi xem xong cuoc phong van, T thay hoc hoi rat nhieu tu anh chi Truc Ho va Dieu Quyen trong cuoc song...T chuc cho anh chi luon luon hanh phuc ben gia ddinh va nguoi than....va mong TD va ThD trong tuong cho khan gia xem nhieu show nhu vay nua...cam on rat nhieu...smile!
Coltrane Davis
Coltrane Davis - 7 năm trước
Chao TT Asia...=)
MrTonybrasil
MrTonybrasil - 7 năm trước
Rất tuyệt vời của ASIA và các ca sĩ Hải Ngoại ! khi ra đi chúng ta chỉ có 2 bàn tay trắng , thế mà nay chúng ta có hệ thống truyền thông , văn hóa thuần túy của Miền Nam vẫn còn đó, dù đang sống nhờ trên đất khách quê người .CS không tiêu giệt được nền văn hóa Việt nói chung và của Hải Ngoại nói riêng ! giờ này trên quê hương ta chỉ đầy dẩy đồi trụy và sa đọa trong giới trẻ .Chính vì họ đả đầu độc để không có sức tranh đấu !
Thi Phú Nguyễn
Thi Phú Nguyễn - 7 năm trước
Sao trung tam k cho phong van chi Bao Chau
CueTee
CueTee - 7 năm trước
It's better to show details about the song such as song title, singer, musician, which DVD #, date of performance, etc... That's what I am thinking about. Anyway, thanks a lot for uploading lots of interesting clips. Love them.
Sophia Nguyen
Sophia Nguyen - 7 năm trước
I like " CUOI BE BUNG" with TD
limo van
limo van - 7 năm trước
love your show TD & TD. Chuc mung nam moi. hope to see Cardin on your show...haven't see Cardin & Trish sing together for a long time... love Cardin's most of his song (his move with group dance)..thx
Tongz Dinh
Tongz Dinh - 7 năm trước
I love Tâm Đoan...i love....Tâm Đoan ơi! hãy về Sài Gòn hát cho dân SG nghe đi Tâm Đoan.Ước gì một lần trong đời gặp được TĐ bằng da bằng thịt mặt đối mặt...I love TĐ.
TheDoom13
TheDoom13 - 7 năm trước
How come you guy don't interview Philip Huy and Da Nhat Yen because we don't see them on Asia lately. Wondering whats up with them. I love them both :) Happy New Year :)
truyet
truyet - 7 năm trước
Happy New Year " Người Đẹp Bình Dương" Tâm Đoan và "Người đẹp Hoa Phượng Đỏ" Thùy Dương.
Người Sài Gòn
Onhoa Le
Onhoa Le - 7 năm trước
please interwiew chi Bao Chau...
Thuy Tran
Thuy Tran - 7 năm trước
Happy New Year Tam Doan and Thuy Duong!
Love Tam Doan always!
Huỳnh Trân
Huỳnh Trân - 7 năm trước
happy new year
limo van
limo van - 7 năm trước
Love your show, ThuyDuong looks good with new makeup & blue dress...
vinniedafoo18
vinniedafoo18 - 7 năm trước
làm một show với Chị Băng Tâm đi Chị Thùy Dương Chị Tâm Đoan :D
lucirz
lucirz - 7 năm trước
it's cool that you guys started a channel :D. it's also cool that you did not disable comments!!! reaching out to the audience is a good thing!!!!! too bad paris by night don't do the same thing :D they disable comments
limo van
limo van - 7 năm trước
Love your show TD & TD...thanks for bringing Dan Nguyen on your show. Next love to see Thanh Truc, longtime no see her...
limo van
limo van - 7 năm trước
Love your show TD & TD...
hope to see Thanh Truc...long time no see her...
Lieu Nguyen
Lieu Nguyen - 7 năm trước
Hi! can you have Cardin on your show please!!!! I really love him!
zapyothin
zapyothin - 7 năm trước
Who got married on Saturday???
VyvianKieuVy1
VyvianKieuVy1 - 7 năm trước
MORE Y PHUNG PLEEEEEEEEEEEEEEEASE!
LaNa4U
LaNa4U - 7 năm trước
I really hope you'll bring Anh LNT and MTS on the show soon! <3 Asia so much! Btw...the show on Dec. 4 was great. I loved it! =)
banhcuontom
banhcuontom - 7 năm trước
Asia Channel the best !!!
Cương Mã
Cương Mã - 7 năm trước
I like it
projectfashion
projectfashion - 7 năm trước
i love asia entertainment, but is it possible to add english translations to your shows...please???
Đăng Thảo
Đăng Thảo - 7 năm trước
Great videos. Cheers. DT
Elle Tee
Elle Tee - 7 năm trước
i love this show!!! thank you Asia and SBTN for creating this show! :D
MC Thuy Duong is sooo pretty!
LaNa4U
LaNa4U - 7 năm trước
I'm loving this new show by the min. So much fun. Nghe si tam tinh rat chan thanh, rat than mat, va nhung thac mac duoc giai dap rat nhieu! Thank you Asia for letting all your fans in on the "behind the scene" of your world! =)