PHIM CẤP 3
PHIM CẤP 3
  • 187
  • 548 205 352
  • 0
  • Đã tham gia 15 Th02, 2012
- Kênh youtube chính chủ của nhóm PHIM CẤP 3 .
👉 Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride
👉 Fanpage: facebook.com/ginotong.twenty
- Mọi ý kiến đóng góp hoặc đơn vị liên hệ tài trợ xin vui lòng liên hệ : gino.tong@gmail.com

Video
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 19 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 19 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
5 giờ trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 19 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: facebook.com/g...
HOÁN ĐỔI - Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh | Viral By PHIM CẤP 3
HOÁN ĐỔI - Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh | Viral By PHIM CẤP 3
Ngày trước
HOÁN ĐỔI - Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh | Viral By PHIM CẤP 3 Liệu đôi bạn trẻ Ginô - Chi có thể quay trở lại thân xác của mình không? Download Kwai, follow...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 19 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 19 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
3 ngày trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 19 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: www.facebook.com...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 18 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 18 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
7 ngày trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 18 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: facebook.com/g...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 18 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 18 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
10 ngày trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 18 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: www.facebook.com...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 17 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 17 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
14 ngày trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 17 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: facebook.com/g...
Ginô Tống bị đuổi học - Clip by Samsung Galaxy S9 | #ChậmĐậmSâu
Ginô Tống bị đuổi học - Clip by Samsung Galaxy S9 | #ChậmĐậmSâu
14 ngày trước
Học hành căng thẳng, nhiều khi chỉ muốn "lật cái bàn". ". Nhưng không học thì tương lai chắc xám xịt lắm thay, thôi thì "xếp lại caid bàn" ahuhu. Trong...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 17 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 17 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
17 ngày trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 17 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: www.facebook.com...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 16 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 16 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
21 ngày trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 16 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: facebook.com/g...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 16 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 16 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
24 ngày trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 16 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: www.facebook.com...
Cách Để Trở Thành Ngôi Sao Bóng Đá - Clip Hài Vui Nhộn 2018
Cách Để Trở Thành Ngôi Sao Bóng Đá - Clip Hài Vui Nhộn 2018
25 ngày trước
Cách Để Trở Thành Ngôi Sao Bóng Đá - Clip Hài Vui Nhộn 2018 Cùng xây dựng đế chế của riêng bạn tại 360mobi Ngôi Sao Bóng Đá Mobasaka: ⚽ Xem thông...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 15 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 15 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
28 ngày trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 15 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: facebook.com/g...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 15 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 15 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
Tháng trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 15 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: www.facebook.com...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 14 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 14 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
Tháng trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 14 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: facebook.com/g...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 14 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 14 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
Tháng trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 14 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: www.facebook.com...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 13 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 13 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
Tháng trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 13 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: facebook.com/ginotong.twenty...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 13 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 13 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
Tháng trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 13 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: facebook.com/ginotong.twenty...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 12 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 12 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
Tháng trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 12 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: facebook.com/ginotong.twenty...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 12 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 12 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
Tháng trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 12 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: facebook.com/ginotong.twenty...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 11 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 11 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
Tháng trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 11 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: facebook.com/ginotong.twenty...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 11 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 11 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống, Kim Chi, Lục Anh
Tháng trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 11 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: facebook.com/ginotong.twenty...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 10 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 10 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống
2 tháng trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 10 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: facebook.com/ginotong.twenty...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 10 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 10 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống
2 tháng trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 10 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: facebook.com/ginotong.twenty...
PHIM CẤP 3 - Tập Đặc Biệt : Sống Dai Thành Huyền Thoại | Phim Hài Tết 2018
PHIM CẤP 3 - Tập Đặc Biệt : Sống Dai Thành Huyền Thoại | Phim Hài Tết 2018
2 tháng trước
PHIM CẤP 3 - Đặc Biệt : Sống Dai Thành Huyền Thoại | Phim Tết 2018 Bộ tứ Ginô Tống, Thành Khôn, Lu Dương, Tống Yến Nhi lần đầu tiên bị hút vào thế...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 09 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 09 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống
2 tháng trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 09 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: facebook.com/ginotong.twenty...
HUYỀN THOẠI VỀ LÁ BÀI YUGI TRIỆU ĐÔ - Short Film By PHIM CẤP 3
HUYỀN THOẠI VỀ LÁ BÀI YUGI TRIỆU ĐÔ - Short Film By PHIM CẤP 3
2 tháng trước
HUYỀN THOẠI VỀ LÁ BÀI YUGI TRIỆU ĐÔ - Short Film By PHIM CẤP 3 Bí mật đằng sau lá bài Yugi triệu đô là gì? Truy tìm ngay lá bài YUGIH5.COM trị giá triệu...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 09 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 09 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống
2 tháng trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 09 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: facebook.com/ginotong.twenty...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 08 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 08 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống
2 tháng trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 08 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: facebook.com/ginotong.twenty...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 08 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 08 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống
2 tháng trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 08 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: facebook.com/ginotong.twenty...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 07 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 07 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống
2 tháng trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 07 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: facebook.com/ginotong.twenty...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 07 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 07 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống
2 tháng trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 07 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: facebook.com/ginotong.twenty...
"PC3" Bị Đánh Cắp | Phim Trinh Thám 2018 - By PHIM CẤP 3 Team
"PC3" Bị Đánh Cắp | Phim Trinh Thám 2018 - By PHIM CẤP 3 Team
2 tháng trước
"PC3" Bị Đánh Cắp | Phim Trinh Thám 2018 - By PHIM CẤP 3 Team Phá án thành công nhờ Mimax 4G Viettel Chỉ 90k trọn gói lưu lượng (3Gb tốc độ cao) tẹt ga sử...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 06 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 06 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống
3 tháng trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 06 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: facebook.com/ginotong.twenty...
ĐIỆP VỤ TUYỆT MẬT - Phim Trinh Thám Gây Cấn Hấp Dẫn 2018 | Phim Cấp 3
ĐIỆP VỤ TUYỆT MẬT - Phim Trinh Thám Gây Cấn Hấp Dẫn 2018 | Phim Cấp 3
3 tháng trước
ĐIỆP VỤ TUYỆT MẬT - Phim Trinh Thám Gây Cấn Hấp Dẫn 2018 | Phim Cấp 3 Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: facebook.com/ginotong.t...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 06 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 06 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống
3 tháng trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 06 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: facebook.com/ginotong.twenty...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 05 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 05 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống
3 tháng trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 05 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: facebook.com/ginotong.twenty...
VŨ ĐIỆU DE XE - Điệu Nhảy Trào Lưu Hot Nhất 2018
VŨ ĐIỆU DE XE - Điệu Nhảy Trào Lưu Hot Nhất 2018
3 tháng trước
VŨ ĐIỆU DE XE - Điệu Nhảy Trào Lưu Hot Nhất 2018 Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: facebook.com/ginotong.twenty ---------------------...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 04 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 04 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống
3 tháng trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 04 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: facebook.com/ginotong.twenty...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 04 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 04 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống
3 tháng trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Trailer 04 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: facebook.com/ginotong.twenty...
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 03 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 03 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống
3 tháng trước
PHIM CẤP 3 - Phần 7 : Tập 03 | Phim Học Đường 2018 | Ginô Tống Subscribe for more: yeah1.net/GinoSouthPride Fanpage: facebook.com/ginotong.twenty...