over odome
over odome
 • 669
 • 38 636 376
 • 0
 • Đã tham gia 04 Th05, 2017


Video
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ Ai rảnh vào chơi chung nào (31/10)
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ Ai rảnh vào chơi chung nào (31/10)
Tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ Ai rảnh vào chơi chung nào (30/10)
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ Ai rảnh vào chơi chung nào (30/10)
Tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ Ai rảnh vào chơi chung nào (27/10)
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ Ai rảnh vào chơi chung nào (27/10)
Tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ Ai rảnh vào chơi chung nào (26/10)
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ Ai rảnh vào chơi chung nào (26/10)
Tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ kéo rank vàng bk vào nào (25/10)
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ kéo rank vàng bk vào nào (25/10)
Tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ kéo rank vàng bk vào nào (25/10)
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ kéo rank vàng bk vào nào (25/10)
Tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ kéo rank vàng bk vào nào (24/10)
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ kéo rank vàng bk vào nào (24/10)
Tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ kéo rank vàng bk vào nào (24/10)
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ kéo rank vàng bk vào nào (24/10)
Tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ kéo rank vàng bk vào chơi chung nào (23/10)
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ kéo rank vàng bk vào chơi chung nào (23/10)
Tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ kéo rank vàng bk vào chơi chung nào (23/10)
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ kéo rank vàng bk vào chơi chung nào (23/10)
Tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ Ai vàng bk vào chơi chung nào (22/10)
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ Ai vàng bk vào chơi chung nào (22/10)
Tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ Ai vàng bk vào chơi chung nào (22/10)
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ Ai vàng bk vào chơi chung nào (22/10)
Tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ Leo rank tý nào (22/10)
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ Leo rank tý nào (22/10)
Tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ Leo rank tý nào (21/10)
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ Leo rank tý nào (21/10)
Tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ (19/10)
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ (19/10)
Tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ (18/10) - này còn ai ko
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ (18/10) - này còn ai ko
Tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^ facebook cá nhân : facebook.com/na.dung.9279.
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ (18/10)
Live - Liên quân mobile - Tui Tên Còi ^^ (18/10)
Tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^ facebook cá nhân : facebook.com/na.dung.9279.
Live - Liên quân mobile - Ai rank vàng vs bk vào đánh cùng cho vui nào ^^ (17/10)
Live - Liên quân mobile - Ai rank vàng vs bk vào đánh cùng cho vui nào ^^ (17/10)
2 tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^ facebook cá nhân : facebook.com/na.dung.9279.
Live - Liên quân mobile - Ai rank vàng vs bk vào đánh cùng cho vui nào ^^
Live - Liên quân mobile - Ai rank vàng vs bk vào đánh cùng cho vui nào ^^
2 tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^ facebook cá nhân : facebook.com/na.dung.9279.
Live - Liên quân mobile - Ai rank vàng vs bk vào đánh cùng cho vui nào ^^
Live - Liên quân mobile - Ai rank vàng vs bk vào đánh cùng cho vui nào ^^
2 tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^
Live - Liên quân mobile - Ai rank vàng vs bk vào đánh nào ^^
Live - Liên quân mobile - Ai rank vàng vs bk vào đánh nào ^^
2 tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^
Live - Liên quân mobile - Ai rank vàng vs bk vào đánh nè ^^
Live - Liên quân mobile - Ai rank vàng vs bk vào đánh nè ^^
2 tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^
Live - Liên quân mobile - Hôm nay là thứ mấy????^^
Live - Liên quân mobile - Hôm nay là thứ mấy????^^
2 tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^
Live - Liên quân mobile - kc4 mà căng quá man ^^
Live - Liên quân mobile - kc4 mà căng quá man ^^
2 tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^
Live - Liên quân mobile - kc4 mà căng quá man
Live - Liên quân mobile - kc4 mà căng quá man
2 tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^
Live - Liên Quân Mobile - Leo rank mùa mới nào ^^ kc4 căng quá man ^^
Live - Liên Quân Mobile - Leo rank mùa mới nào ^^ kc4 căng quá man ^^
2 tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^ Livestream vui vẻ anh em đừng nói lời cay đắng +_+.
Live - Liên Quân Mobile - Leo rank mùa mới nào ^^ Đi đơn mệt ghê +_+ kc 5 rồi ^^
Live - Liên Quân Mobile - Leo rank mùa mới nào ^^ Đi đơn mệt ghê +_+ kc 5 rồi ^^
2 tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^ Livestream vui vẻ anh em đừng nói lời cay đắng +_+.
Live - Liên Quân Mobile - Leo rank mùa mới nào ^^ Đi đơn mệt ghê +_+ kc 5 rồi ^^
Live - Liên Quân Mobile - Leo rank mùa mới nào ^^ Đi đơn mệt ghê +_+ kc 5 rồi ^^
2 tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^ Livestream vui vẻ anh em đừng nói lời cay đắng +_+.
Live - Liên Quân Mobile - Leo rank mùa mới nào ^^ Đi đơn mệt ghê +_+ kc 5 rồi ^^
Live - Liên Quân Mobile - Leo rank mùa mới nào ^^ Đi đơn mệt ghê +_+ kc 5 rồi ^^
2 tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^ Livestream vui vẻ anh em đừng nói lời cay đắng +_+.
Live - Liên Quân Mobile - Leo rank mùa mới nào ^^ Đi đơn mệt ghê +_+
Live - Liên Quân Mobile - Leo rank mùa mới nào ^^ Đi đơn mệt ghê +_+
2 tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^ Livestream vui vẻ anh em đừng nói lời cay đắng +_+.
Live - Liên Quân Mobile - Leo rank mùa mới nào ^^ bk 1 nè ^^ Đi đơn mệt ghê +_+
Live - Liên Quân Mobile - Leo rank mùa mới nào ^^ bk 1 nè ^^ Đi đơn mệt ghê +_+
2 tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^ Livestream vui vẻ anh em đừng nói lời cay đắng +_+.
Live - Liên Quân Mobile - Leo rank mùa mới nào anh em ^^ bk 1 nè ^^
Live - Liên Quân Mobile - Leo rank mùa mới nào anh em ^^ bk 1 nè ^^
2 tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^ Livestream vui vẻ anh em đừng nói lời cay đắng +_+.
Live - Liên Quân Mobile - Leo rank mùa mới nào anh em ^^ bk 1 nè ^^
Live - Liên Quân Mobile - Leo rank mùa mới nào anh em ^^ bk 1 nè ^^
2 tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^ Livestream vui vẻ anh em đừng nói lời cay đắng +_+.
Live - Liên Quân Mobile - Leo rank mùa mới nào anh em ^^
Live - Liên Quân Mobile - Leo rank mùa mới nào anh em ^^
2 tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^ Livestream vui vẻ anh em đừng nói lời cay đắng +_+.
Live - Liên Quân Mobile - Leo rank mùa mới nào anh em ^^
Live - Liên Quân Mobile - Leo rank mùa mới nào anh em ^^
2 tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^ Livestream vui vẻ anh em đừng nói lời cay đắng +_+.
Live - Liên Quân Mobile - Leo rank mùa mới nào anh em ^^
Live - Liên Quân Mobile - Leo rank mùa mới nào anh em ^^
2 tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^ Livestream vui vẻ anh em đừng nói lời cay đắng +_+.
Live - Liên Quân Mobile - Leo rank mùa mới nào anh em ^^
Live - Liên Quân Mobile - Leo rank mùa mới nào anh em ^^
2 tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^ Livestream vui vẻ anh em đừng nói lời cay đắng +_+.
Live - Liên Quân Mobile - Leo rank mùa mới nào anh em ^^
Live - Liên Quân Mobile - Leo rank mùa mới nào anh em ^^
2 tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^ Livestream vui vẻ anh em đừng nói lời cay đắng +_+.
Live - Liên Quân Mobile - Leo rank mùa mới nào anh em ^^
Live - Liên Quân Mobile - Leo rank mùa mới nào anh em ^^
2 tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^ Livestream vui vẻ anh em đừng nói lời cay đắng +_+.
Live - Liên quân mobile - kc3 còn 1 ngày để lên ct :((
Live - Liên quân mobile - kc3 còn 1 ngày để lên ct :((
2 tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^ Livestream vui vẻ anh em đừng nói lời cay đắng +_+.
Live - Liên quân mobile - kc3 còn 3 ngày để lên ct =_=
Live - Liên quân mobile - kc3 còn 3 ngày để lên ct =_=
2 tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^
Live - Liên quân mobile - kc3 còn 3 ngày để lên ct =_=
Live - Liên quân mobile - kc3 còn 3 ngày để lên ct =_=
2 tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^
Live - Liên quân mobile - kc3 còn 3 ngày để lên ct =_=
Live - Liên quân mobile - kc3 còn 3 ngày để lên ct =_=
2 tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^
Live - Liên quân mobile - kc3 còn 3 ngày để lên ct =_=
Live - Liên quân mobile - kc3 còn 3 ngày để lên ct =_=
2 tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^
Live - Liên quân mobile - kc3 còn 3 ngày để lên ct =_=
Live - Liên quân mobile - kc3 còn 3 ngày để lên ct =_=
2 tháng trước
Mọi người ấn đăng ký ^^ like chia sẻ giúp mình vs nha ^^
Live - Liên quân mobile - kc5 còn 4 ngày liệu có lên ct =_=
Live - Liên quân mobile - kc5 còn 4 ngày liệu có lên ct =_=
2 tháng trước
Xem tôi chơi Garena Liên Quân Mobile qua Omlet Arcade! Theo dõi tôi để xem thêm: arcade.omlet.me/profile/coii_93 #OmletArcade ...
Live - Liên quân mobile - kc5 còn 4 ngày liệu có lên ct =_=
Live - Liên quân mobile - kc5 còn 4 ngày liệu có lên ct =_=
2 tháng trước
Xem tôi chơi Garena Liên Quân Mobile qua Omlet Arcade! Theo dõi tôi để xem thêm: arcade.omlet.me/profile/coii_93 #OmletArcade ...
Live - Liên quân mobile - kc5 còn 4 ngày liệu có lên ct =_=
Live - Liên quân mobile - kc5 còn 4 ngày liệu có lên ct =_=
2 tháng trước
Xem tôi chơi Garena Liên Quân Mobile qua Omlet Arcade! Theo dõi tôi để xem thêm: arcade.omlet.me/profile/coii_93 #OmletArcade ...
Live - Liên quân mobile - bk4 7 ngày liệu có lên cao thủ ???????
Live - Liên quân mobile - bk4 7 ngày liệu có lên cao thủ ???????
2 tháng trước
Xem tôi chơi Garena Liên Quân Mobile qua Omlet Arcade! Theo dõi tôi để xem thêm: arcade.omlet.me/profile/coii_93 #OmletArcade ...
Live - Liên quân mobile - bk4 7 ngày liệu có lên cao thủ ???????
Live - Liên quân mobile - bk4 7 ngày liệu có lên cao thủ ???????
2 tháng trước
Xem tôi chơi Garena Liên Quân Mobile qua Omlet Arcade! Theo dõi tôi để xem thêm: arcade.omlet.me/profile/coii_93 #OmletArcade ...