Relax TV Vietnam
Relax TV Vietnam
  • 187
  • 52 118 994
  • 0
  • Đã tham gia 31 Th08, 2015
Relax TV VietNam cung cấp những video về tình huống hài hước, những con người tài năng nhất trên thế giới ....... giúp người xem có thêm thông tin và giảm stress trong cuộc sống hàng này.
Chú ý : Những video chỉ mang tính chất giải trí, không gây kích động thù địch hay phân biệt sắc tộc... Mong người xem không dùng những từ ngữ thô tục trong quá trình theo dõi.
Hãy Like and subcrible ( đăng ký ) để ủng hộ kênh và vì nó hoàn toàn miễn phí nhé !
Thanks & best regards,
Team Relax TV Vietnam xin chân thành cảm ơn!

Video
Xem là cười P161 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P161 - Try not to laugh
Xem là cười P161 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P161 - Try not to laugh
22 giờ trước
Xem là cười P161 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P161 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P160 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P160 - Try not to laugh
Xem là cười P160 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P160 - Try not to laugh
Ngày trước
Xem là cười P160 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P160 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P159 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P159 - Try not to laugh
Xem là cười P159 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P159 - Try not to laugh
2 ngày trước
Xem là cười P159 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P159 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P158 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P158 - Try not to laugh
Xem là cười P158 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P158 - Try not to laugh
3 ngày trước
Xem là cười P158 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P158 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P157 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P157 - Try not to laugh
Xem là cười P157 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P157 - Try not to laugh
4 ngày trước
Xem là cười P157 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P157 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P156 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P156 - Try not to laugh
Xem là cười P156 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P156 - Try not to laugh
5 ngày trước
Xem là cười P156 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P156 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P155 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P155 - Try not to laugh
Xem là cười P155 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P155 - Try not to laugh
6 ngày trước
Xem là cười P155 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P155 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P154 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P154 - Try not to laugh
Xem là cười P154 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P154 - Try not to laugh
7 ngày trước
Xem là cười P154 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P154 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P153 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P153 - Try not to laugh
Xem là cười P153 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P153 - Try not to laugh
8 ngày trước
Xem là cười P153 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P153 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P152 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P152 - Try not to laugh
Xem là cười P152 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P152 - Try not to laugh
9 ngày trước
Xem là cười P152 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P152 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P151 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P151 - Try not to laugh
Xem là cười P151 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P151 - Try not to laugh
10 ngày trước
Xem là cười P151 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P151 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P150 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P150 - Try not to laugh
Xem là cười P150 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P150 - Try not to laugh
11 ngày trước
Xem là cười P150 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P150 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P149 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P149 - Try not to laugh
Xem là cười P149 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P149 - Try not to laugh
12 ngày trước
Xem là cười P149 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P149 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P148 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P148 - Try not to laugh
Xem là cười P148 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P148 - Try not to laugh
13 ngày trước
Xem là cười P148 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P148 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P147 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P147 - Try not to laugh
Xem là cười P147 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P147 - Try not to laugh
14 ngày trước
Xem là cười P147 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P147 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P146 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P146 - Try not to laugh
Xem là cười P146 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P146 - Try not to laugh
15 ngày trước
Xem là cười P146 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P146 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P145 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P145 - Try not to laugh
Xem là cười P145 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P145 - Try not to laugh
16 ngày trước
Xem là cười P145 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P145 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P144 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P144 - Try not to laugh
Xem là cười P144 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P144 - Try not to laugh
17 ngày trước
Xem là cười P144 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P144 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P143 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P143 - Try not to laugh
Xem là cười P143 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P143 - Try not to laugh
18 ngày trước
Xem là cười P143 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P143 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P142 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P142 - Try not to laugh
Xem là cười P142 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P142 - Try not to laugh
19 ngày trước
Xem là cười P142 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P142 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P141 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P141 - Try not to laugh
Xem là cười P141 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P141 - Try not to laugh
21 ngày trước
Xem là cười P141 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P141 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P140 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P140 - Try not to laugh
Xem là cười P140 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P140 - Try not to laugh
22 ngày trước
Xem là cười P140 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P140 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P139 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P139 - Try not to laugh
Xem là cười P139 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P139 - Try not to laugh
24 ngày trước
Xem là cười P139 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P139 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P138 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P138 - Try not to laugh
Xem là cười P138 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P138 - Try not to laugh
25 ngày trước
Xem là cười P138 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P138 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P137 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P137 - Try not to laugh
Xem là cười P137 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P137 - Try not to laugh
26 ngày trước
Xem là cười P137 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P137 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P136 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P136 - Try not to laugh
Xem là cười P136 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P136 - Try not to laugh
27 ngày trước
Xem là cười P136 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P136 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P135 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P135 - Try not to laugh
Xem là cười P135 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P135 - Try not to laugh
28 ngày trước
Xem là cười P135 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P135 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P134 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P134 - Try not to laugh
Xem là cười P134 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P134 - Try not to laugh
29 ngày trước
Xem là cười P134 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P134 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P133 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P133 - Try not to laugh
Xem là cười P133 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P133 - Try not to laugh
Tháng trước
Xem là cười P133 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P133 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P132 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P132 - Try not to laugh
Xem là cười P132 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P132 - Try not to laugh
Tháng trước
Xem là cười P132 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P132 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P131 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P131 - Try not to laugh
Xem là cười P131 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P131 - Try not to laugh
Tháng trước
Xem là cười P131 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P131 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P130 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P130 - Try not to laugh
Xem là cười P130 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P130 - Try not to laugh
Tháng trước
Xem là cười P130 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P130 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P129 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P129 - Try not to laugh
Xem là cười P129 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P129 - Try not to laugh
Tháng trước
Xem là cười P129 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P129 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P128 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P128 - Try not to laugh
Xem là cười P128 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P128 - Try not to laugh
Tháng trước
Xem là cười P128 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P128 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P127 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P127 - Try not to laugh
Xem là cười P127 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P127 - Try not to laugh
Tháng trước
Xem là cười P127 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P127 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P126 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P126 - Try not to laugh
Xem là cười P126 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P126 - Try not to laugh
Tháng trước
Xem là cười P126 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P126 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P125 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P125 - Try not to laugh
Xem là cười P125 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P125 - Try not to laugh
Tháng trước
Xem là cười P125 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P125 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P124 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P124 - Try not to laugh
Xem là cười P124 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P124 - Try not to laugh
Tháng trước
Xem là cười P124 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P124 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P123 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P123 - Try not to laugh
Xem là cười P123 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P123 - Try not to laugh
Tháng trước
Xem là cười P123 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P123 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P122 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P122 - Try not to laugh
Xem là cười P122 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P122 - Try not to laugh
Tháng trước
Xem là cười P122 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P122 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P121 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P121 - Try not to laugh
Xem là cười P121 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P121 - Try not to laugh
Tháng trước
Xem là cười P121 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P121 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P120 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P120 - Try not to laugh
Xem là cười P120 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P120 - Try not to laugh
Tháng trước
Xem là cười P120 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P120 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P119 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P119 - Try not to laugh
Xem là cười P119 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P119 - Try not to laugh
Tháng trước
Xem là cười P119 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P119 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P118 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P118 - Try not to laugh
Xem là cười P118 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P118 - Try not to laugh
Tháng trước
Xem là cười P118 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P118 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P117 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P117 - Try not to laugh
Xem là cười P117 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P117 - Try not to laugh
Tháng trước
Xem là cười P117 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P117 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P116 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P116 - Try not to laugh
Xem là cười P116 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P116 - Try not to laugh
Tháng trước
Xem là cười P116 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P116 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P115 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P115 - Try not to laugh
Xem là cười P115 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P115 - Try not to laugh
Tháng trước
Xem là cười P115 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P115 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P114 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P114 - Try not to laugh
Xem là cười P114 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P114 - Try not to laugh
Tháng trước
Xem là cười P114 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P114 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P113 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P113 - Try not to laugh
Xem là cười P113 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P113 - Try not to laugh
Tháng trước
Xem là cười P113 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P113 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !
Xem là cười P112 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P112 - Try not to laugh
Xem là cười P112 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P112 - Try not to laugh
2 tháng trước
Xem là cười P112 - Top clip hài hước và bá đạo nhất 2018 / Funny videos P112 - Try not to laugh Thank you for watching. Pls Like & subcrible for more videos !