Mì Gõ | Tập 216 : Sống Thử Cùng Ác Quỷ Ma Sơ (PEW PEW vs VALAK) (Phim Ma Hài 2018)

25 807
1 695
 
NHẬN XÉT
Phương Nguyễn
Phương Nguyễn - 2 ngày trước
Pew
Le Khang
Le Khang - 4 ngày trước
VALAK LA CAT TUONG
Huong Thu
Huong Thu - 4 ngày trước
Valak mak là huỳnh lập thì vui:)))
Quỳnh Võ
Quỳnh Võ - 5 ngày trước
Cái ông đó đúng là mê gái
Butterfly - Nữ quái nổi loạn
Valak dễ thương quá
Thé Chi
Thé Chi - 7 ngày trước
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘😘😁😁😁😁😁😘😘😍😍😍😍😍😍😍😍😁😳😳😗😗😙😜😝😀😍😘😳😙😒😞😣😢😗😒😅😣😂😭😁😘🐯🐒🐸🐵😛😉😳😘😁😝😊🍉😍😍😍😍😘😘😍😘😘😍😘😘😍😘😍😍😘😘😍😘😘😍😍😘😘😍😍😘🎆🎇😳😙😞😞😚😝😛😛😛😉😍😜😙😙😘😍😍😍🍉🍕🍭🍕😍😘😁😗😁😗😳😗😳😙💟
Linh Trần
Linh Trần - 11 ngày trước
Chú PEW đẹp giai :)))))))
Muội Nguyễn như
Muội Nguyễn như - 12 ngày trước
Valak😍😍😍
Huy Uyên
Huy Uyên - 12 ngày trước
Giả vờ thôi chứ đâu phải là thật
Ni Tran
Ni Tran - 12 ngày trước
Valak để thương vai
Tuyenvuong Vuongthingochuong
Tuyenvuong Vuongthingochuong - 12 ngày trước
😘😘😘
Mèo Mary
Mèo Mary - 12 ngày trước
Ah pewpew phải k ?
Ho Minh
Ho Minh - 14 ngày trước
😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😅😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊 hay quá hihi
Ho Minh
Ho Minh - 14 ngày trước
Chi đang rít ấy dễ thương quá còn đẹp nũa
Thuận Bùi
Thuận Bùi - 16 ngày trước
Tem nào hk so ma do ✋,,
Thịt Vi
Thịt Vi - 17 ngày trước
😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
BINH LE
BINH LE - 17 ngày trước
phim hay
Tiến Thành Nguyễn
Tiến Thành Nguyễn - 18 ngày trước
😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😖😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😞😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😶😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😬😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😴😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😧😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒😒🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤐🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤓🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤒🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤕🤕🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🙁🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝💝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✊✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✌✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋✋👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊👊☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝☝👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👈👈👈👈👈👈👈👈👈👈👈👈👈👈👈👈👈👈👈👈👈👈👈👈👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👉👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🖖🖖🖖🖖🖖🖖🖖🖖🖖🖖🖖🖖🖖🖖🖖🖖🖖🖖🖖🖖🖖🖖🖖🖖🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🤘🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐🖐👐👐👐👐👐👐👐👐👐👐👐👐👐👐👐👐👐👐👐👐👐👐👐👐🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶
Thuy Tien
Thuy Tien - 19 ngày trước
Vả lại sợ quá
Thuy Tien
Thuy Tien - 19 ngày trước
Valak sợ quá
Vi Ánh
Vi Ánh - 19 ngày trước
Team không sợ ma đâu rồi nhỉ ??? 😅😅😅😐😐😐😣😣😣😓😓😓
Dình Khôi Nguyễn
Dình Khôi Nguyễn - 19 ngày trước
Chị duyên kìa
Thích Channel
Thích Channel - 19 ngày trước
Nhưng tại sao chuỵ áo cam ác ôn lại suất hiện ở đây vậy 😑😑😑😑😶😶😶😶
pinky Bảo Trân
pinky Bảo Trân - 20 ngày trước
chị hai ơi
Trần Trang
Trần Trang - 23 ngày trước
Hình như cái nhà này trong phim gạo nếp gạo tẻ ai thấy đúng giơ tay
Thanh Van
Thanh Van - 24 ngày trước
Hay
Thia Son
Thia Son - 24 ngày trước
Nha do hình nhu la nha gao Nếp gao te dong phai ko
Hoan Ngoc
Hoan Ngoc - 25 ngày trước
mắt cười vải 😆😆😆😆😆
My Thảo
My Thảo - 26 ngày trước
anh PEW ban Mit thi
Huy Quốc Vlogs
Huy Quốc Vlogs - 26 ngày trước
Ae nào cho tui xin info c váy đen tóc ngắn với
N TT
N TT - 27 ngày trước
Valak phiên bản VIỆT 😄😄
Hanh Nguyen
Hanh Nguyen - 27 ngày trước
Anh PEW PEW
Thuy Hoang
Thuy Hoang - 28 ngày trước
🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻👻🖕🏻🖕🏻😎
Thinh Kito
Thinh Kito - Tháng trước
Mình để ý mỗi bức tranh à...😂
Thư Nguyễn
Thư Nguyễn - Tháng trước
&&&&&&&&&
Thương Nguyễn
Thương Nguyễn - Tháng trước
Đm a pew🤣🤣
Chúc Lê
Chúc Lê - Tháng trước
hình như ma là diệu nhi
Thuan Huynh
Thuan Huynh - Tháng trước
Giòdidksodispdaha
Thư Phan
Thư Phan - Tháng trước
Valak lầy nhất thế hệ
Ngân Dương
Ngân Dương - Tháng trước
360Hot ghost kìa coi chừng anh Bảo Ren đấy
BTS army
BTS army - Tháng trước
Mẹ đứng trước cửa tiệm là con áo cam trong lala school nè :))
NGU NGU
NGU NGU - Tháng trước
10:44 Ny Saki lộ hàng haha 😂😂😂
NGU NGU
NGU NGU - Tháng trước
Ny lộ hàng
Tình Tim vô
Tình Tim vô - Tháng trước
Nisaki xinh quá chừng à
Như Thach
Như Thach - Tháng trước
🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀🙀👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌
Văn Nguyễn
Văn Nguyễn - Tháng trước
Game streamer Pew Pew kìa hài là đúng òi
Rusi Thach
Rusi Thach - Tháng trước
MI GO HAY TA
Quỳnh Trang nymi
Quỳnh Trang nymi - Tháng trước
Ai cực kì sợ ma nhưng lại thích xem phim ma điểm danh
Khang Ren
Khang Ren - Tháng trước
Quynh Trang nimy toi ne
Lan Nguyen
Lan Nguyen - Tháng trước
😀😀😀
Thiên Hy
Thiên Hy - Tháng trước
Tự nhiên phim đang hay mà có con Duyên ( Áo cam ) xuất hiện cái tụt hứng coi luôn hà -,-
Bé Bo cute Bé Bo cute
Bé Bo cute Bé Bo cute - Tháng trước
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍Yêu Valak😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😍😍😍😘😘😘😘😍😘😘😘😍😘😘😍😘😍😘😍😘😍😍😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😍😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😍😍😋😍😍😋😍😋😍😋😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😍😘😍😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
Bé Bo cute Bé Bo cute
Bé Bo cute Bé Bo cute - Tháng trước
Valak xinh ghê😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
cata rina
cata rina - Tháng trước
Valak gi ma hien qua vay troi va lam ồn luon chu
Chau Dai Huynh
Chau Dai Huynh - Tháng trước
Ma sơ hiền vãi
Kiều My 4C Lê Thị
Kiều My 4C Lê Thị - Tháng trước
Phim hay đó
minhh duyy
minhh duyy - Tháng trước
- lại căn nhà ấy 😉😉
lê khoa bảo
lê khoa bảo - Tháng trước
Hi vọng phần 2 sẽ ra sớm
Nhi Lê
Nhi Lê - Tháng trước
Con ma gì mà cute thấy sợ hà
Pan Nhoy
Pan Nhoy - Tháng trước
Pew pew :3 cute vl
Dong Tien
Dong Tien - Tháng trước
Chỗ của anh giống trong phim gạo nếp gạo tẻ ak
Ninh Thi
Ninh Thi - Tháng trước
E k biết sợ ma là j luôn
DRIFT KEN-BLOCK love me
DRIFT KEN-BLOCK love me - Tháng trước
có pew pew mà view cũng chỉ 3m
Kim Chi Nguyễn
Kim Chi Nguyễn - Tháng trước
thích bà valak quá
phuong Ny
phuong Ny - Tháng trước
co pew pew hai v
Dũng Trình
Dũng Trình - Tháng trước
Ngôi. Nhà. Gạo nếp gạo tẻ
Kha Hồ
Kha Hồ - Tháng trước
Đâu
Mai Yến Vân
Mai Yến Vân - Tháng trước
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🌼🐶🌼🌼🌼🌼🌼🐶🐶🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🐶🌼🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🍀🍀🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🌸🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸😑🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘🆗
_ SUMIN PU
_ SUMIN PU - Tháng trước
😂😘😍❤😊😁😀😭💋😉😢😈😆😆😃😃😎😎😇😅💖💖💖💖💖😅💖😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😇😇😇😇😇😇😅💖💖💖😅😇😇😇😎😙😙😃😃😙😙😎😇😅☺☺😭😭💋😉😉😢😈😄😄😆😆😄😄😈😈😢😢😉💋💋😭💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋😂😂😂😘😘😂😂😂😂😂😂😂😂😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍❤❤❤❤😊😊😊❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊😁😀😀😀😁😁😁😄😈😢😋😋😗😋😗😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😋😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚😚🙂😴😴😴😴😣😣😣😣😣😣😣😴😣😣😣😣😣😣😣😣😣🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🐵🐒🐶🐶🐕🐕🐩🐩🐺🐱🐈🐯🐅🐆🐴🐎🦄🐮🐂🐃🐄🐷🍇🍈🍉🍊🍋🍌🍍🍎🍏🍐🍑🍒🍓🍅🍆🌽🌽🍄🌰🍞🌍🌎🌏🌐🗺🏔🌋🗻🏕🏖🏜🏝🏞🏟🏛🏗🏘🏙🏚🏚🏠🎃🎄🎆🎆🎇✨✨🎈🎉🎉🎈🎈🎊🎋🎋🎋🎊🎋🎌🎍🎍🎎🎏🎏🎐🎑🎑🎀🎀🎁🎖🎗🎞🔇🔈🔉📢📣📯🔔🔕🎼🎵🎶🎙🎚🎛🎤🎧🎷🎸🎹🎺🏁🏳🏴🚩🏧🚮🚰♿🚹🚺🚻🚼🚾🛂🛃🛄🛅⚠🚸⛔🚫🇦🇩🇦🇪🇦🇫🇦🇬🇦🇮🇦🇱🇦🇲🇦🇴🇦🇷🇦🇸🇦🇹🇦🇺🇦🇼🇦🇽🇦🇿🇧🇦🇧🇧🇧🇩🇧🇪🇧🇫🇧🇬
Định HOÀNG GIA ĐỊNH
Định HOÀNG GIA ĐỊNH - Tháng trước
Coi buổi tối sợ vl
Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn - Tháng trước
vừa chạy vừa blook :))
ha nguyen thanh
ha nguyen thanh - Tháng trước
Cái giọng mái nghe chát chúa cái lỗ tai.
Phạm Quỳnh
Phạm Quỳnh - Tháng trước
Bà áo cam
Nhi Dương
Nhi Dương - Tháng trước
Tập này có bà áo cam đáng ghét trong lala shool nè😏😏😏
Huỳnh Mã Phát Đạt
Huỳnh Mã Phát Đạt - Tháng trước
Hài : “ hôm quay a Pewpew qên mặc sịp hay sịp giãn” mà to phết nhỡ 😬😬😬
Hiền Trịnh
Hiền Trịnh - Tháng trước
có ai để ý 1:50 ko cái chị áo cam làm thử thách vs lala school đó
Bb A
Bb A - Tháng trước
Thay con nhỏ kia cầm chổi là mệt r
Anh Đàm
Anh Đàm - Tháng trước
Team thấy ông pew mới xem . Cái
Khan Gia
Khan Gia - Tháng trước
Bà nhân viên tên duyên . Tham gia thử thách 24h bên kênh fap TV nè
Yen Hoang yen
Yen Hoang yen - Tháng trước
Ko biết ô pew nuôi tóc bao lâu ha😂
Thiên Đăng Music
Thiên Đăng Music - Tháng trước
Valak giống diệu nhi vạy
tiểu anh offical
tiểu anh offical - Tháng trước
Nhà này đợt truớc tập tk kia hay quay tay bị đìu tra ra mà
Thư Võ
Thư Võ - Tháng trước
Vừa bên huỳnh lập coi cái qua đây
Đạt Lê
Đạt Lê - Tháng trước
Cái nhà quen quen
Từ Tâm
Từ Tâm - Tháng trước
chịu ko sống nổi
kana hanazawa
kana hanazawa - Tháng trước
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
uyen my
uyen my - Tháng trước
15:58 bà áo cam đm
Bảo Trâm
Bảo Trâm - Tháng trước
thề luôn kề dao vào cổ bắt cười khi xem ghiền mì gõ thôi a cắt nhanh hộ em cái.
hoang duc
hoang duc - Tháng trước
Qhim hay
Sơn Sunflower Thái
Sơn Sunflower Thái - Tháng trước
Nhạc 16:47 bài gi v ạ
BÚP BÊ CHANNEL
BÚP BÊ CHANNEL - Tháng trước
Ôi pew pew
Gh Cb
Gh Cb - Tháng trước
gandgyrjlgkndcrhsvhujjkenk
Ngoc Nguyen
Ngoc Nguyen - Tháng trước
Chị Duyên kìa
dlmq38
dlmq38 - Tháng trước
hay quá ,
sultecraft 123
sultecraft 123 - Tháng trước
Nhạc phút cuối là sleep deprived của lvly cho bạn nào chưa biết nhá
Fan Nancy MomoLand
Fan Nancy MomoLand - Tháng trước
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😒😒😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍥🍠🍢🍘🍘🍢🍥🍣🍥🍎🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍠🍢🍢🍘🍢🍘🍢🍘🍢🍘🍡🍡🍡🍡🍡🍢
hot girl xinh
hot girl xinh - Tháng trước
ấn đọc thêm hối hận
😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏😏
hối hậm chưa nhớ rút bớt
Supi cosaka osuki
Supi cosaka osuki - Tháng trước
Valak đáng yêu quá
TTSC Team
TTSC Team - Tháng trước
22:29
diêm vương kì
hk tạo phòng gym cho chụy Valak đáng yêu của tao nên bả phải lặn lội đường xa tới đây để tập thể dục
thương Idol của tao lắm cơ :))
Kim Thai Thien Nguyen (Kim)
Kim Thai Thien Nguyen (Kim) - 2 tháng trước
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😗😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😝😘😘😘😘😘😘😘😘😘🤓😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😗😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😗😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😗😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
Kim Thai Thien Nguyen (Kim)
Kim Thai Thien Nguyen (Kim) - Tháng trước
Qui Huynh ý bạn là sao????
Qui Huynh
Qui Huynh - Tháng trước
1iaiPal
Qui Huynh
Qui Huynh - Tháng trước
q
quyết Phạm văn
quyết Phạm văn - 2 tháng trước
L
Gấu Bông Channel
Gấu Bông Channel - 2 tháng trước
Bà đó ko ăn uống gì ,ko ngủ cho nên mới bị vậy
A.R.M.Y방탄 주택
A.R.M.Y방탄 주택 - 2 tháng trước
*Giọng Pew Pew đặc trưng vl nghe 1 lần là nhớ hoài lun...*
*Pew đẹp trai quá còn bà ma Valak lầy...*
Tiếp theo